Naše floorbalistky priniesli do Dubnice zlato

Středa v 21:36

13 a 14. januára 2017 sa zúčastili celoslovenského turnaja vo floorbale v Banskej Bystrici aj naše dievčatá.

Turnaj bol otvorený sv.omšou, po ktorej nasledovalo večerné oratórium s programom. Zúčastnilo sa ho okolo 60 dievčat.
Tímy sa navzájom povzbudzovali, vznikla pekná piateľská atmosféra. Dubnica sa prebojovala do finále, v ktorom zo začiatku prehrávala 0:2, no nakoniec po nájazdoch zvíťazila 4:3.
Víťazkám srdečne gratuľujeme !

krátky zostrih video: https://sbb.sk/2017/01/dievcata-celeho-slovenska-prisli-zmerat-sily-vo-floorballe/
( foto: viď galéria es)
 

Nový rok 2017

1. ledna 2017 v 16:08
Nech Nový rok Vám prinesie radosť,
splní sa Vaše prianie,
v srdciach nech Vám zavládne pokoj,
láska a odpustenie..... 2017Vôňa kapustnice

25. prosince 2016 v 23:52

Vôňa kapustnice

Ako je už zvykom, aj tento rok boli pozvané všetky animátorky (minulé i súčasné), ktoré vypomáhajú v SCVČ Laura pri práci s deťmi, na tradičné predvianočné posedenie pri kapustnici. No kapustnica v tomto prípade nehrá až takú podstatnú rolu. (Aj keď je každým rokom výborná:)).


Oveľa dôležitejšie sú chvíle strávené spolu, čas stíšenia sa pri krátkej adorácii, ale i radosť z darčeku, ktorý si medzi sebou vymenili.

Na záver mohli animátorky otvoriť veľkú krabicu s prekvapením. Po minulom roku sa sestry nenechali zahanbiť, a bola plná najnovších spoločenských hier, ktoré rozhodne musíte vyskúšať!
Toto stretnutie je jednou z foriem ocenenia týchto mladých, ktorí dávajú svoj čas i srdce do práce s deťmi.
foto : viď galéria (es)
 


Turnaj v Nesluši

25. prosince 2016 v 23:25

Dňa 17.12.2016 sa konal v Nesluši turnaj 4 členných družstiev v kategórii mladších žiakov, na ktorom deti spolu so svojou trenérkou p.Ľ. Tomaníkovou reprezentovali SCVČ Lauru.


V súťaživom zápolení sme sa umiestnili na 11.mieste.http://www.chess-results.com/tnr254196.aspx?lan=4
foto: viď galéria (es)

4. ADVENTNÁ SVIEČKA

21. prosince 2016 v 16:06
18.12.2016 :
Vystúpenie detí tanečného krúžku zo Scvč Laura na dubnickom námestí v programe
" 4. ADVENTNÁ SVIEČKA ".
Deti nacvičila vedúca krúžku pani Ertlová.
foto : viď galéria (es)


Regionálny turnaj

16. prosince 2016 v 11:59

Na ZŠ Podháj 16 dňa 12.XII.2016 prebiehal regionálny turnaj šachistov zo ZŠ a CVČ.
Celkovo bolo 52 súťažiacich.
Za Scvč Laura súťažili žiaci - Ema Holečková, Michal Molnár, Michal Trasak, Matej Burian, Miroslav Secany,Tibor Smatana, Janka Jankechová, Šimon Pákoždy.Podľa vyjadrenia pani trénerky Ľudmily Tomaníkovej, naši šachisti sa umiestnili veľmi pekne.

foto : viď galéria (es)

Radosť z darov

6. prosince 2016 v 19:52
Aj v tomto roku prišiel do nášho SCVČ Laura muž s veľkým srdcom, ktorý rád obdarováva - sv. Mikuláš. Či malý a či veľký- každý rád prijme od neho dary.
Deti na krúžkoch a stretkách sa potešili sladkostiam. Ako vďaku mu zaspievali, zarecitovali, zatancovali, dokonca i zahrali divadielko.
Sv. Mikuláš ich povzbudil k usilovnosti a ku snahe byť dobrými.

foto viď galéria (es)

ADVENTNÝ VENIEC

4. prosince 2016 v 21:31
Adventný čas je obdobie očakávania príchodu P.Ježiša. Je to obdobie prípravy na jeho príchod. Tak ako sa zem sťahuje do svojho vnútra a odpočíva, tak aj človek sa viac zamýšľa nad svojím životom, dáva si rôzne predsavzatia a pozerá s nádejou do budúcnosti. Niektoré rodiny sa večer schádzajú pri adventnom venci, aby sa spolu modlili a vyprosovali si požehnanie.

25.11.2016 sa v našich priestoroch zišli deti aj s rodičmi, starými rodičmi a

prišli si vyrobiť takýto adventný veniec, ktorý krásne vyzdobený na konci požehnal kňaz P.Stellmach, aby sa pri ňom mohla spoločne rodina schádzať, porozprávať sa rozprávať a pomodliť sa.
foto: viď galéria (es)

NÁVŠTEVA Z JAPONSKA

4. prosince 2016 v 20:32
V dňoch 2.-6.11.2016 prišla do SCVČ Laura sr.Mária AssuntaSumiko Inoue. Jej rodiskom je mesto Nagasaki. Aj v Japosku majú sestry podobné diela pre deti, ako u nás.
Sr. Sumiko sa zaujímala o všetko - prezrela si naše priestory, stretla sa s deťmi, mala besedu s animátormi. Zaujímala sa o ich potreby, o ich život, túžby do budúcnosti. Večer sa stretla aj s rodičmi a pedagógmi týchto detí. Bolo to veľmi srdečné a obohacujúce stretnutie.
Jej návšteva zanechala v nás pozitívne dojmy vďačnosti, ale i povzbudenia a odvahy do ďalších nasmerovaní.

foto: viď galéria (es)

MISIJNÁ VÝSTAVA

30. listopadu 2016 v 14:11

Misie
slovo, za ktorým sa skrýva veľa ľudskosti, veľa námah a rozhodnutí pri ohlasovaní evanjelia, veľa obety a lásky dávať sa do
služby ľuďom, ktorí to potrebujú.
Logo Misijného roka


V talianskom prístave v Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov
3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj prvých šesť Dcér Márie Pomocnice.
Bol to začiatok misijného diela, v ktorom náš Inštitút nepretržite pokračuje.
Preto od 14. novembra 2016 do 14. novembra 2017, kedy uplynie 140. výročie prvej misijnej výpravy FMA, budeme sláviť tzv. " M i s i j n ý r o k ".

Do misií každoročne odchádza mnoho misionárov, ktorí stravujú svoj život v službe deťom, mladým a ľudovým vrstvám a položili základy mnohých výchovných diel.
Medzinárodná organizácia Vides, pôsobiaca aj na Slovensku, vychováva a združuje mladých ľudí -dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do celosvetových projektov pomoci chudobným.

Pri tejto príležitosti sme v našom CVČ urobili výstavu predmetov a obrazového materiálu z krajín, kde pôsobia naše sestry misionárky :
Afrika - Angola
Južná Amerika - Paraguay
Európa -Maďarsko, Albánsko, Ukrajina,
Ázia - Azerbajdžan
Výstava bola k dispozícii deťom zo stretiek a krúžkov i ich rodičom.A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote: byť misionármi/kami nádeje a radosti, ktorých zdrojom je naša viera a Božia láska.

foto: viď galéria (es)

Kam dál