Deň otvorených dverí

Neděle v 16:02

Pozvaní boli všetci a tí, ktorí prišli, mali možnosť vstúpiť do našich priestorov, porozprávať sa s nami o našej činnosti a byť účastní našej spoločnej radosti.Deti a mladí zo stretiek i krúžkov zo SCVČ Laura za pomoci svojich vedúcich pre prítomných pripravili veselí i vážnejší program, v ktorom mohli prezentovať svoje dary, ale i dospelým ponúknuť myšlienku na zamyslenie.


Z pozvaných hostí nás svojou prítomnosťou poctila p.riaditeľka CZŠ Mgr. M.Pastieriková a don P.Magura, sdb, ktorý dal na záver všetkým prítomným požehnanie.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a animátorom za každú ochotne podanú ruku.

foto : viď galéria (es)
 

Športom ku partii i zdraviu

16. března 2018 v 20:28

Členovia volejbalového krúžku sa stretávajú každú sobotu v telocvični Katol. domu o 16,00-18,00 h.
Prečo vznikol práve tento krúžok, popýtali sme sa ved.Mgr.D.Oremovej :
" Volejbal a Dubnica vždy išli spolu. Volejbalový krúžok vznikol v CVČ pred 4 rokmi. Vedieme ho spolu s Veronikou Jankechovou.
9.-10.3.2018 sme mali sústredenie spojené s teambuildingom.
Mám túžbu raz sa zúčastniť celoslovenského volejbalového turnaja.


Mám radosť, že naša bývalá hráčka Martina Bartošová ide reprezentovať Slovensko na Medzinárodných saleziánskych športových hrách PGSI v Krakove na prelome mesiacov apríla a mája tohto roka. "


viac foto: viď galéria (es)

Priateľská návšteva

14. března 2018 v 11:18
Na stretnutie rodičov s malými deťmi - Matelko zavítala 8.marca 2018 do priestorov Scvč Laura p. riaditeľka CZŠ a MŠ v Dubnici n/V Mgr.Monika Pastieriková.


Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Viaceré maminky p.riaditeľku poznajú, nakoľko mnohé deti už navštevujú priestory I.ZŠ. Beseda sa niesla v duchu informačného ale pritom srdečného rozhovoru o fungovaní školy. Mamičky sa pýtali na ponuky zo strany školy, na vyučovací proces, na alternatívne metódy, výchovný proces, duchovnú oblasť, finančnú oblasť, informovanosť, ... zaujímalo ich všetko, čo sa dotýka ich detí.


Pani riaditeľke prajeme veľa pracovných úspechov a výchovnej múdrosti vo vedení pedagogického personálu, výchove detí i spolupráce s rodičmi, aby na škole spoločne vytvárali jednu veľkú rodinu.

foto : viď galéria (es)
 


...súťaže...zlato...súťaže...

13. března 2018 v 14:15
Ako sa darilo našim šachistom posledný mesiac, popýtala sme sa ich trenérky p.Ľudmily Tomaníkovej :

" Za posledný mesiac sme sa zúčastnili dvoch súťaží GPX .
Nová Dubnica - Kolačín 4.2.2018
Novodubnický šachový turnaj započítavaný do seriálu turnajov GPX ako aj majstrovstva trenčianskeho kraja sa hral v dome kultúry v Kolačíne na 9 kôl v nedeľu 4.2.2018. Na prvý ročník to bola vynikajúca účasť - 92 detí. Nakoľko máme do Kolačína blízko, zo šachového krúžku SCVČ Laura sa súťaže zúčastnilo veľa detí. Medzi nimi boli aj začiatočníčky Farská Terezka, Rybanská Nina, a Poruban Andrej. Darilo sa im celkom dobre. Zvládli celých deväť kôl. Najlepšie z nich sa umiestnil Aďko Poruban. Dobre si počínali aj ďalší naši súťažiaci, ktorí už majú prvé súťaže dávno za sebou. A to bratia Smatanovci, Ema Holečková, Miško Molnár, Maťko Burian, Miško Triasak, Jankechová Janka a Maťko Zelenka. Danielka Čerepanová ako tradične získala v kategórii do 8 rokov 2 miesto.Bojnice.21.2.2018.
Cez prázdniny si mnohé deti pestrili voľný šas šachovým turnajom v Bojniciach, ktorý sa uskutočnil dňa 21.2.2018. Aj tento turnaj je započítavaný do majstrovstva TN kraja.
Našej Danielke vyšla aj súťaž v Bojniciach. Vo svojej kategórii si vybojovala krásne 1. miesto - zlatú medailu.Nakoľko bola súťaž v Bojniciach cez pracovný deň, našich detí sa zúčastnilo pomerne málo - bratia Smatanovci a Danielka Čerepanová. "


Čo vaše plány do budúcnosti ?
" V mesiaci marci nás čakajú súťaže -10.3. Hlohovec, 17.3. Dubnica n/V a 24.3.2018 Žilina."
Zo srdca gratuľujeme a držíme "palce".

(es)

Krúžkové sústredenie alebo ako sme trávili čas na chate

12. března 2018 v 10:53
Predstavujeme vám pohybový krúžok, ktorého členovia sa stretávajú každý štvrtok od 16,00 hodiny.
Cieľom krúžku je rozvíjať svoje komunikačné, pohybové schopnosti, tanečné schopnosti, prezentovať svoje vnútro navonok.


Okrem pravidelných stretnutí boli členovia krúžku v tomto šk.roku aj na sústredení v Slávnickom Podhorí.

O tomto stretnutí viac informuje jeho vedúca Mgr.Martina S. :
" V dňoch 20. - 21.2. 2018 sme sa vybrali na chatu v Slávnici - Podhorí. Vonku síce teploty neukazovali najpriaznivejšie hodnoty, no napriek tomu sme sa vydali na dobrodružstvo prikladania do krbu.Počas jednej noci a jedného dňa sme využili čas na spoločenské hry. Veď, ktorá z nás nikdy netúžila byť princeznou a hľadať svojho princa (pozn. frčali sme na hre Princezny na plese ) Nechýbalo ani rozprávkové kino v spacákoch, teplý čaj a chutné jedlo...


Aby toho nebolo málo, využili sme čas na dramatické hry, pobyt vonku so stavaním snehuliaka pána Dundiaka... ako to už chodí v dnešnej modernej dobe, využili sme aj Xbox, aby sme si rozvíjali naše pohybové, koordinačné a najmä uvoľňovacie schopnosti... nech sme robili čokoľvek, či schovávačku alebo sme len tak ,,blbli" so šľahačkou, dôležité bolo, že sme boli spolu a že sme mohli získať množstvo zážitkov..."

viac foto: viď galéria (es)

Detská Laura párty

11. února 2018 v 21:20
Nakoľko naša organizácia nesie meno Laura, tak sme pri tejto príležitosti usporiadali pre deti akciu pod názvom" detská Laura párty". Tento rok bola na tému - farby.


Akcia sa uskutočnila v nedeľu 21. januára 2018 v popoludňajších hodinách. v poobedňajších hodinách. Deti v spoločenstve zažili pekné chvíle modlitby, tanca, hier a súťaží.


Na záver programu bola tombola pre nových/obnovených členov združenia Laura, ktorí si domov odniesli pekné ceny. Ďakujeme rodičom i animátorom za ochotu pomôcť, za prejavenú dôveru a vyprosujeme im na príhovor blahoslavenej Laury potrebné milosti pre radostný a pokojný život v ich rodinách.

foto : viď galéria (es)

FAIR PLAY V ZÁPASENÍ

12. ledna 2018 v 14:31

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici zorganizovali florbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa ZŠ.


Turnaj sa uskutočnil v stredu 10.januára 2018 v priestoroch telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Do súťaže sa prihlásil aj náš florbalový krúžok, aby si zahrali, zasúťažili a súčasne získali nové skúsenosti


Počas zápasov vládla veľmi pekná atmosféra. Mali sme v tíme najmladších súťažiacich.
Boli medzi nimi aj škôlkári, 1., 2. ročník. Súperiace tímy boli zväčša zložené z tretiakov a štvrtákov.
Krásne na tom bolo, že naši škôlkári sa nezľakli veľkých súperov a vybojovali si
krásne 3. a 4. miesto.
Naša Andrejka Jankechová bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka.


Tešíme sa spolu s vami a zo srdca gratuľujeme.

Touto cestou ďakujeme p.Harňákovej, že nám vybavila a zdarma na súťaž pre celé mužstvo zabezpečila odvoz autóbusom. Spolupráca s organizátormi hosťujúcej školy bola dobrá a už teraz sa tešíme na odvetné zápasy.

foto viď galéria (es)FAIR PLAY V ZÁPASENÍ-pozvánka

9. ledna 2018 v 15:13
FAIR PLAY

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje :

florbalový turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ.
Turnaj sa uskutoční v dopoludňajších hodinách v stredu 10.januára 2018.
Miesto : priestory telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Začiatok registrácie - 8,30 hod.
Zodpovedná za akciu - Mgr. E.Holá, mail : elavcela@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť !
(es)
PF 2018

9. ledna 2018 v 12:02
S VĎAKOU ZA SPOLOČNE PREŽITÉ CHVÍLE .

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠETKÝM, KTORÍ NÁM FANDIA A STOJA PRI NÁS !

Ping Pongový turnaj

9. ledna 2018 v 11:03
Snehovej nádielky zatiaľ bolo veľmi málo a deti trávia čas viac-menej doma.

Preto sme im ponúkli trochu zmeny. Laura,združenie mladých usporiadala pod vedením Mgr.Eleny Holej počas voľných dní zimných prázdnin pre deti, chodiace ku nám do Centra voľného času ping-pongový turnaj.
Turnaj sa konal 29.12.2017. Začiatok turnaja bol o 15,00 hodine.
Zúčastnili sa ho chlapci i dievčatá.
Rozhodcom v jednotlivých zápasoch bol animátor Marek Hudec.

1. miesto si vybojoval Filip Ondráš.
2. miesto Peter Burian
a na 3. mieste sa umiestnila Nikola Škrovanová.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme !

foto viď galéria (es)

Kam dál