Súťažíme v strede Slovenska

4. května 2018 v 16:50
20.-21. apríla sa v banskobystrickom Salezku konal celoslovenský dievčenský turnaj vo florbale. Do súťaže sa zapojilo 7 súťažných tímov.V našom Centre fungujú 2 florbalové krúžky. Mladší žiaci už si zmerali sily v súťaži v Novej Dubnici. Staršie dievčatá prišli do B.Bystrice.
V sobotu bol zoznamovací program tímov a samotný turnaj sa začal v sobotu ráno. Zápasy boli väčšinou vyrovnané. V športovom areáli vládla napriek nerozhodným súbojom dobrá atmosféra, ktorú dopĺňala rytmická hudba.
Víťazkami turnaja sa stali naše dievčatá.


Zo srdca gratulujeme !

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

foto : viď galéria (es)

 

Zjednotení v piesni

4. května 2018 v 15:07

Ovocie celoročného stretávania deti zo speváckeho krúžku vyvrcholilo zapojením sa do celoslovenskej akcie "Zjednotení v piesni", ktorú organizovala mládežnícka organizácia Laura.


Okrem spoločných nácvikov spevákov aj hudobníkov, čas bol vyplnený spoznávacími aktivitami, poznávaním historických pamiatok mesta, workshopy - hudba, spev, vyrábanie a tanec a večerným zábavným programom. Po dvoch dňoch sa z účastníkov Michalopviec, Šamorína a Dubnice vytvorila pekná partia so spoločnými zážitkami.

Toto veľké hudobno-spevácke zoskupenie animovalo v nedeľu detskú sv. omšu. Kto na nej bol, určite súhlasí s tým, že to bol umelecký zážitok.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

foto : viď galéria (es)

Radosť zo športu

9. dubna 2018 v 10:33

3.4.2018 na veľkonočný utorok sa uskutočnil 11. ročník celoslovenského volejbalového turnaja Volley session. Športovú súťaž organizovala Laura, združenie mladých v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Laura v Dubnici nad Váhom. Organizačne akciu zastrešovala Mgr.Elena Holá s tímom dobrovoľníkov. Do súťaže sa zapojilo 10 tímov zo 6.miest Slovenska- Nitra, Senica, D.Kubín, Námestovo, Bardejov, Dubnica nad Váhom.


Akcia sa začala eucharistickým slávením, po ktorom sa súťažiaci dozvedeli základné inštrukcie o rozdelení tímov. Súťažilo sa v dvoch telocvičniach 2. a 3. základnej školy, ktorým úprimne ďakujeme za zapožičanie priestorov. Do súžaťe sa zapojili aj animátori z nášho Centra spolu s p.riaditeľkou.


Prvé miesto získal tím Spielmachři z Dubnice.
Popri zdravej súťaživosti panovala aj dobrá atmosféra, ktorá dopomohla ku vytváraniu nových priateľstiev.
Veľká vďaka za každú prejavenú pomoc.
foto viď galéria (es)
 


Hľadanie odpovedí...

9. dubna 2018 v 10:18

Myslíme si, aby bol človek šťastný na Veľkú noc, že mu stačí vyzdobiť si byt, nakúpiť jedlo a niekde si vyjsť ? Na chvíľu možno áno, ale časom v hĺbke svojho srdca cíti nezodpovedané otázky o svojom živote.Pocíti akúsi nespokojnosť, hľadanie, prázdnotu.


Preto sme pre členov nášho Centra sa snažili zabezpečiť aj " stravu " pre srdce. Od tých najmenších, cez deti na stretkách a krážkoch, cez animátorov až do dospelých.Vytvorili sme pre nich v Centre i spolu s bratmi saleziánmi ponuky besied, výkladu, duchovných obnov, zážitkových aktivít, cez ktoré sa mohli aj duchovne pripraviť na toto významné liturgické obdobie.


Mohli prežiť samotu, cez symboly hľadať cestu ku osobnej slobode, mohli sa oboznámiť so židovskými zvykmi, započúvať sa do ich piesní i ochutnať ich pokrmy. Vo sviatosti zmierenia, v osobnej adorácii, obradoch sa mohli v hĺbke svojho srdca stretnúť s Kristom - víťazom nad smrťou a hriechom.


Nejde tu o prípravu na 2-3 dni, ani o veľkonočnú oktávu alebo liturgické veľkonočné obdobie. Ide tu o formovanie srdca do celého svojho života.
Pekné sviatočné dni :)

foto viď galéria (es)


Ocenenie pedagógov

2. dubna 2018 v 21:08

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Dubnica nad Váhom organizuje ďakovné podujatie pre pedagógov. za dosahovanie mimoriadnych výsledkov pri práci s deťmi primátor mesta Ing.Jozef Gašparík odovzdal ocenenia pedagógom v obradnej sieni mestského úradu.
Za SCVČ Laura bola ocenená p.Ľudmila Tomaníková, ktorá pracuje v našom Centre už 9 rokov. Je šachovou trenérkou.
Jej rukami prešlo a prechádza veľa detí, ktoré na súťažiach dosahujú veľmi pekné výsledky. Mnohé deti sa umiestňujú v prvej desiatke a niektoré odchádzajú zo súťaží s medailami.
Za pekné výsledky vďačia nielen tomu, že deti prechádzajú jej rukami, ale i jej srdcom. Venuje deťom svoj čas, zápaľ, ale učí ich i trpezlivosti, sústredeniu, zodpovednosti a odovzdáva im aj férovosť v súťažení.
Ďakujeme za reprezentáciu CVČ ale i nášho mesta.
( es)


Deň otvorených dverí

18. března 2018 v 16:02

Pozvaní boli všetci a tí, ktorí prišli, mali možnosť vstúpiť do našich priestorov, porozprávať sa s nami o našej činnosti a byť účastní našej spoločnej radosti.Deti a mladí zo stretiek i krúžkov zo SCVČ Laura za pomoci svojich vedúcich pre prítomných pripravili veselí i vážnejší program, v ktorom mohli prezentovať svoje dary, ale i dospelým ponúknuť myšlienku na zamyslenie.


Z pozvaných hostí nás svojou prítomnosťou poctila p.riaditeľka CZŠ Mgr. M.Pastieriková a don P.Magura, sdb, ktorý dal na záver všetkým prítomným požehnanie.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a animátorom za každú ochotne podanú ruku.

foto : viď galéria (es)

Športom ku partii i zdraviu

16. března 2018 v 20:28

Členovia volejbalového krúžku sa stretávajú každú sobotu v telocvični Katol. domu o 16,00-18,00 h.
Prečo vznikol práve tento krúžok, popýtali sme sa ved.Mgr.D.Oremovej :
" Volejbal a Dubnica vždy išli spolu. Volejbalový krúžok vznikol v CVČ pred 4 rokmi. Vedieme ho spolu s Veronikou Jankechovou.
9.-10.3.2018 sme mali sústredenie spojené s teambuildingom.
Mám túžbu raz sa zúčastniť celoslovenského volejbalového turnaja.


Mám radosť, že naša bývalá hráčka Martina Bartošová ide reprezentovať Slovensko na Medzinárodných saleziánskych športových hrách PGSI v Krakove na prelome mesiacov apríla a mája tohto roka. "


viac foto: viď galéria (es)

Priateľská návšteva

14. března 2018 v 11:18
Na stretnutie rodičov s malými deťmi - Matelko zavítala 8.marca 2018 do priestorov Scvč Laura p. riaditeľka CZŠ a MŠ v Dubnici n/V Mgr.Monika Pastieriková.Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Viaceré maminky p.riaditeľku poznajú, nakoľko mnohé deti už navštevujú priestory I.ZŠ. Beseda sa niesla v duchu informačného ale pritom srdečného rozhovoru o fungovaní školy. Mamičky sa pýtali na ponuky zo strany školy, na vyučovací proces, na alternatívne metódy, výchovný proces, duchovnú oblasť, finančnú oblasť, informovanosť, ... zaujímalo ich všetko, čo sa dotýka ich detí.Pani riaditeľke prajeme veľa pracovných úspechov a výchovnej múdrosti vo vedení pedagogického personálu, výchove detí i spolupráce s rodičmi, aby na škole spoločne vytvárali jednu veľkú rodinu.

foto : viď galéria (es)

...súťaže...zlato...súťaže...

13. března 2018 v 14:15
Ako sa darilo našim šachistom posledný mesiac, popýtala sme sa ich trenérky p.Ľudmily Tomaníkovej :

" Za posledný mesiac sme sa zúčastnili dvoch súťaží GPX .
Nová Dubnica - Kolačín 4.2.2018
Novodubnický šachový turnaj započítavaný do seriálu turnajov GPX ako aj majstrovstva trenčianskeho kraja sa hral v dome kultúry v Kolačíne na 9 kôl v nedeľu 4.2.2018. Na prvý ročník to bola vynikajúca účasť - 92 detí. Nakoľko máme do Kolačína blízko, zo šachového krúžku SCVČ Laura sa súťaže zúčastnilo veľa detí. Medzi nimi boli aj začiatočníčky Farská Terezka, Rybanská Nina, a Poruban Andrej. Darilo sa im celkom dobre. Zvládli celých deväť kôl. Najlepšie z nich sa umiestnil Aďko Poruban. Dobre si počínali aj ďalší naši súťažiaci, ktorí už majú prvé súťaže dávno za sebou. A to bratia Smatanovci, Ema Holečková, Miško Molnár, Maťko Burian, Miško Triasak, Jankechová Janka a Maťko Zelenka. Danielka Čerepanová ako tradične získala v kategórii do 8 rokov 2 miesto.Bojnice.21.2.2018.
Cez prázdniny si mnohé deti pestrili voľný šas šachovým turnajom v Bojniciach, ktorý sa uskutočnil dňa 21.2.2018. Aj tento turnaj je započítavaný do majstrovstva TN kraja.
Našej Danielke vyšla aj súťaž v Bojniciach. Vo svojej kategórii si vybojovala krásne 1. miesto - zlatú medailu.Nakoľko bola súťaž v Bojniciach cez pracovný deň, našich detí sa zúčastnilo pomerne málo - bratia Smatanovci a Danielka Čerepanová. "


Čo vaše plány do budúcnosti ?
" V mesiaci marci nás čakajú súťaže -10.3. Hlohovec, 17.3. Dubnica n/V a 24.3.2018 Žilina."
Zo srdca gratuľujeme a držíme "palce".

(es)

Krúžkové sústredenie alebo ako sme trávili čas na chate

12. března 2018 v 10:53
Predstavujeme vám pohybový krúžok, ktorého členovia sa stretávajú každý štvrtok od 16,00 hodiny.
Cieľom krúžku je rozvíjať svoje komunikačné, pohybové schopnosti, tanečné schopnosti, prezentovať svoje vnútro navonok.


Okrem pravidelných stretnutí boli členovia krúžku v tomto šk.roku aj na sústredení v Slávnickom Podhorí.

O tomto stretnutí viac informuje jeho vedúca Mgr.Martina S. :
" V dňoch 20. - 21.2. 2018 sme sa vybrali na chatu v Slávnici - Podhorí. Vonku síce teploty neukazovali najpriaznivejšie hodnoty, no napriek tomu sme sa vydali na dobrodružstvo prikladania do krbu.Počas jednej noci a jedného dňa sme využili čas na spoločenské hry. Veď, ktorá z nás nikdy netúžila byť princeznou a hľadať svojho princa (pozn. frčali sme na hre Princezny na plese ) Nechýbalo ani rozprávkové kino v spacákoch, teplý čaj a chutné jedlo...


Aby toho nebolo málo, využili sme čas na dramatické hry, pobyt vonku so stavaním snehuliaka pána Dundiaka... ako to už chodí v dnešnej modernej dobe, využili sme aj Xbox, aby sme si rozvíjali naše pohybové, koordinačné a najmä uvoľňovacie schopnosti... nech sme robili čokoľvek, či schovávačku alebo sme len tak ,,blbli" so šľahačkou, dôležité bolo, že sme boli spolu a že sme mohli získať množstvo zážitkov..."

viac foto: viď galéria (es)

Kam dál