FAIR PLAY V ZÁPASENÍ

Pátek v 14:31

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici zorganizovali florbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa ZŠ.


Turnaj sa uskutočnil v stredu 10.januára 2018 v priestoroch telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Do súťaže sa prihlásil aj náš florbalový krúžok, aby si zahrali, zasúťažili a súčasne získali nové skúsenosti


Počas zápasov vládla veľmi pekná atmosféra. Mali sme v tíme najmladších súťažiacich.
Boli medzi nimi aj škôlkári, 1., 2. ročník. Súperiace tímy boli zväčša zložené z tretiakov a štvrtákov.
Krásne na tom bolo, že naši škôlkári sa nezľakli veľkých súperov a vybojovali si
krásne 3. a 4. miesto.
Naša Andrejka Jankechová bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka.


Tešíme sa spolu s vami a zo srdca gratuľujeme.

Touto cestou ďakujeme p.Harňákovej, že nám vybavila a zdarma na súťaž pre celé mužstvo zabezpečila odvoz autóbusom. Spolupráca s organizátormi hosťujúcej školy bola dobrá a už teraz sa tešíme na odvetné zápasy.

foto viď galéria (es)


 

FAIR PLAY V ZÁPASENÍ-pozvánka

9. ledna 2018 v 15:13
FAIR PLAY

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje :

florbalový turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ.
Turnaj sa uskutoční v dopoludňajších hodinách v stredu 10.januára 2018.
Miesto : priestory telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Začiatok registrácie - 8,30 hod.
Zodpovedná za akciu - Mgr. E.Holá, mail : elavcela@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť !
(es)
PF 2018

9. ledna 2018 v 12:02
S VĎAKOU ZA SPOLOČNE PREŽITÉ CHVÍLE .

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠETKÝM, KTORÍ NÁM FANDIA A STOJA PRI NÁS !
 


Ping Pongový turnaj

9. ledna 2018 v 11:03
Snehovej nádielky zatiaľ bolo veľmi málo a deti trávia čas viac-menej doma.

Preto sme im ponúkli trochu zmeny. Laura,združenie mladých usporiadala pod vedením Mgr.Eleny Holej počas voľných dní zimných prázdnin pre deti, chodiace ku nám do Centra voľného času ping-pongový turnaj.
Turnaj sa konal 29.12.2017. Začiatok turnaja bol o 15,00 hodine.
Zúčastnili sa ho chlapci i dievčatá.
Rozhodcom v jednotlivých zápasoch bol animátor Marek Hudec.

1. miesto si vybojoval Filip Ondráš.
2. miesto Peter Burian
a na 3. mieste sa umiestnila Nikola Škrovanová.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme !

foto viď galéria (es)

PRÍPRAVA SDRCA

9. ledna 2018 v 8:41

Aby sviatky Vianoc neboli len o komerčnosti a blikajúcich svetielkach, na tých miestach, kde sa nachádzajú deti z nášho SCVČ sme sa snažili im priniesť aj myšlienky skutočnej podstaty týchto udalostí.

Stretká aj niektoré krúžky so svojimi vedúcimi spolu so sestrami odpovedali na výzvu SCVČ spoločne myslieť na všetky rodiny v Dubnici a okolí a vyprosovať do rodín vzájomné odpustenie, pokoj a lásku.
Prerozdelili si rodiny v Dubnici a v okolí podľa jednotlivých sídlisk, za ktoré sa potom modlili.


Deti spolu s rodičmi mali možnosť v SCVČ Laura si prísť vyrobiť adventný veniec a súčasne zažiť peknú atmosféru spoločenstva. Na záver prišiel vence požehnať don M.Bielik,, miestny správca farnosti.


Nielen rodičia, animátori, ale aj deti mali možnosť sa zamyslieť nad svojou osobnou prípravou srdca na vianoce. Dopomohol im ku tomu interaktívny výklad sestier, scénky, film, aktivity,... V našich priestoroch tak strávili pekné dopoludnie žiaci 4. a 6. ročníkov CZŠ.


Niektoré deti spolu s rodičmi sa zapojili do deviatnika "Sv.rodina hľadá prístrešok" a tak sa aj náš dom naplnil vravou spoločenstva jednej mysle a prianí.

Mnohé deti zo SCVČ Laura sa zapojili do výroby vianočných ozdôb aj aktivít na vianočných trhoch.


Ako odmenu za námahy na akciách boli pozvaní do centra Laura tesne pred vianocami animátori, ktorí tu strávili pri výbornej kapustnici, výmenných darčekoch, spoločenských hrách a vzájomných rozhovoroch príjemné chvíle večera.


Spoločné oslavné chvíle si užili aj deti a mladí na stretkách
Viac o týchto akciách na : www.saldub.sk


foto viď galéria (es)

ČO NOVÉHO U ŠACHISTOV ?

8. ledna 2018 v 21:28
Ako pokračujú v jednotlivých zápasoch naši šachisti ?
V decembri sa zúčastnili na 3 súťažiach.

2.12.2017 sa zúčastnili malí šachisti z SCVČ Laura súťaže , ktorú organizoval Šachový kráľ Rajca - 12. ročník GPX.

V kategórii do 8 rokov chlapci vybojoval bronzovú medailu Maťko Zelenka ( na snímke prvý zľava).


V kategórii dievčat do 11 rokov 3 miesto si vybojovala Jankechová Janka ( na snímke prvá zľava).


9.12.2017 Krajský šachový zväz v Trenčíne a CVČ v Považskej Bystrici usporiadali šachový turnaj v kategórii dievčat do 8 rokov. 1. miesto na tomto turnaji si vybojovala a zlato si domov odniesla Danielka Čerepanová, ktorá súťažila za naše SCVČ Laura.


11.12.2017 sa regionálneho šachového turnaja v Dubnici na Podháji z SCVČ Laura zúčastnili súťažiaci : Smatana T., Smatana V., Holečková E., Burian M., Zelenka M., Pakoždy Š., Jankechová J., Molnár M., Poruban A., Burianová D.Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nás takto krásne reprezentovali so skvelými výsledkami, za čo nie v malej miere ďakujú svojej šachovej trenérke p.Ľudmile Tomaníkovej.

foto viď galéria (es)

MISIE - cesta pomoci druhým

21. listopadu 2017 v 9:59
V Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov 3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj 6 prvých saleziánok.

Pre sestry to bol začiatok misijného diela.Od prvej misijnej výpravy je
140 rokov.
Misie
slovo, za ktorým sa skrýva veľa ľudskosti, veľa námah a rozhodnutí pri ohlasovaní evanjelia.
Veľa obety a lásky dávať sa do služby ľuďom, ktorí to potrebujú.
Odvtedy odišlo do misií mnoho saleziánok, ktoré strávili svoj život v službe deťom, mladým ale aj všetkým ľuďom a položili základy mnohých výchovných diel.
Medzinárodná organizácia Vides, pôsobiaca aj na Slovensku, vychováva a združuje mladých ľudí -dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do celosvetových projektov pomoci chudobným.


Pri tejto príležitosti sme v našom Scvč Laura urobili výstavu predmetov a obrazového materiálu z krajín, kde pôsobia naše sestry misionárky :
Afrika - Angola
Južná Amerika - Paraguay
Európa -Maďarsko, Albánsko, Ukrajina,
Ázia - Azerbajdžan
Výstava bola k dispozícii deťom zo stretiek a krúžkov, ale i ich rodičom.


Deti sa mohli dozvedieť, v akej biede žijú ich rovesníci vo svete, ale aj to, že je možná a otvorená cesta pomoci.
A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote:
byť misionármi/ami nádeje a radosti.

foto: viď galéria (es)

Turnaj o meč rytiera Podmanického

13. listopadu 2017 v 11:04Šachový krúžok v SCVČ Laura sa tento rok rozrástol o nových členov. Krúžok býva už 2x do týždňa - v pondelky (začiatočníci) a utorky (pokročilí) o 16.hod.
Členovia šachového krúžku pod vedením ich trenérky p.Ľudmily Tomaníkovej sú usilovní ako včielky. Zúčastnili sa už viacerých turnajov.


Aj tento rok sa zapájajú do celoslovenskej súťaže GPX.
30.9.2017 sme sa zúčastmili prvého turnaja v Žiline. Súťaž GPX sa hodnotí podľa kategórií.
Najlepšie sa umiestnili dievčatá :
v kategórii do 8 rokov Danka Čerepanová ...... 2. miesto
v kategórii do 11 rokov Emka Holečková ........ 9. miesto
Janka Jankechová .................................... 13. miesto
Výsledky sú orientačné a budú sa meniť počas šk. roka.

26.10.2017 sme sa zúčastnili oblastného školské turnaja v Novej Dubnici.


04.11.2017 zorganizovala Regionálna šachová akadémia Považie a šachový klub Považské Podhradie turnaj začiatočníkov do 10 rokov. Cieľom je pripraviť deti na turnaje do GPX.


Turnaja sa zúčastnilo 52 detí.
Od nás sa turnaja zúčastnili : Pákoždy Šimon, Triasak Michal, Zelenka Matej.
Tešíme sa z úspechov detí, ale hlavne z toho, že zdravo a rozumne využívajú svoj voľný čas.

( foto viď galéria es )

Vymenili trampolínu za turistiku

3. listopadu 2017 v 16:35

Trampolína je veľmi atraktívnym športom pre dnešných mladých. Naučiť sa rôznym druhom skokov je umenie , ktoré vyžaduje dobrú kondičku a nesie so sebou hodne adrenalínu.Členovia športového krúžku spolu s ich vedúcou Mgr. E.Holou a saleziánom Pavlom Piatrovom " vymenili " trampolínu za turistiku. Stalo sa tak v sobotu 28. októbra 2017.Príroda okolia Dubnice nad Váhom ponúka veľa krásnych zákutí pre " bádateľské výskumy " mladých chlapcov. Aj keď im počasie neprialo a mnohých to odradilo od výletu, tí, ktorí sa ho zúčastnili, mali z toho úprimnú radosť.Okrem spoločenstva spoznávali mnohé tajomstvá, ktoré im príroda ponúkala a vedúci im ich odhaľovali a dovysvetľovávali.
Domov si odnášali zdravú únavu ale i množstvo zážitkov.

foto viď galéria (es)

Celosvetová výzva nadácie ACN

3. listopadu 2017 v 15:58

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám sveta. Tieto krajiny reagovali na výzvu pápežskej nadácie ACN, ktorá aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom.
Zapojili sme sa do nej aj my spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme- v Centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv.D.Sávia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili spolu s deťmi.
Jedna z mamičiek sa vyjadrila " Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec - že vydržali" .


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.


foto viď galéria (es)

Kam dál