Srpen 2014

Prihláška na rok 2014/2014

28. srpna 2014 v 22:08 | Betka
Prihlášku na rok 2014/2015 si môžete stiahnuť TU.

Letný prímestský tábor 2014

28. srpna 2014 v 22:04 | Betka |  Zoznam akcí
V dňoch 14.-18.7.2014 sa u nás v Dubnici nad Váhom konal letný prímestský tábor pre deti od tretieho do siedmeho ročníka základných škôl. Tento rok naši saleziáni, saleziánky a animátori vybrali ako tému rozprávku Tintinove dobrodružstvá. Celý tábor tak počas týždňa prešiel mnohými prekážkami a pátral po stratenom poklade.

Detský zbor v Bojniciach

28. srpna 2014 v 21:54 | Betka |  Zoznam akcí
24.mája o deviatej ráno sme sa my, ovečky zboru 100&1, stretli pred katolíckym domom v Dubnici nad Váhom. Všetci sme mali batohy nabalené množstvom trocha nezdravého jedla a oblečení v zborových tričkách (väčšina) sme už netrpezlivo čakali na príchod zvyšných ovečiek. Stačilo už iba skontrolovať kartičky poistenca a mohli sme nasadať do autobusu.

Šachové úspechy Dubnických detí do 10. rokov

28. srpna 2014 v 21:46 | Betka |  Úspechy
O týždeň neskôr po 3. ročníku Dubnického turnaja 22.3.2014 sa v peknom prostredí Považského Podhradia uskutočnil šachový turnaj detí do 10 rokov - začiatočníkov " O meč rytiera Podmanického Považské Podhradie 2014. Prvé tri miesta z 80 šachistov začiatočníkov obsadili malí šachisti z Dubnice nad Váhom.

  • 1. miesto Magdík Peter SCVČ Laura Dubnica nad Váhom.
  • 2. miesto Molnár Michal ZŠ s MŠ CI. Dubnica nad Váhom
  • 3. miesto Kukučka Jakub ZŠ s MŠ CI. Dubnica nad Váhom

Ľudmila Tomaníková
(šachová trénerka žiakov)

Náš šachista Ondrejko

28. srpna 2014 v 21:43 | Betka |  Úspechy
Prvého júna 2013 odštartovali v Ružomberku v priestoroch gymnázia Sv. Andreja Majstrovstvá Slovenskej republiky v Rapid šachu (zrýchlené tempo hry).
Medzi 292 účastníkmi z celého Slovenska sa nestratili ani najlepší šachisti z Dubnice nad Váhom. Mali sme v jednotlivých kategóriach nasadených 6 chlapcov a 6 dievčat. Z dvanástich našich prihlásených hráčov boli najviac úspešní 2 šachisti.
  • V kategórii chlapcov do 8 rokov bol prihlásený iba päťročný Ondrejko Gereg, ktorý trénuje v našom SCVČ Laura. Okrem vecných cien a pekného pohára si odniesol aj bronzovú medailu.
  • V kategórii dievčat do 16 rokov si tretie miesto vybojovala Emma Poliaková z Dubnice nad Váhom.


Ľudmila Tomaníková
(trénerka v šachu)

Rovesnícke stretká

28. srpna 2014 v 21:34 | Betka
Ponuka záujmových útvarov: krúžky a stretká
v SCVČ Laura Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom
na šk.r. 2014-15


Stretnutia rovesníckych skupín- stretká (poplatok - 2 € pre členov ZL, pre nečlenov 6 €):

Stretká pre deti 1. a 2. roč.
Dievčenské stretko pre 4. roč
Šmoulinka- stretko pre 5. roč
Lentilky -stretko pre 7.-8. roč
Stretko pre 9. a 1. roč
JMJ- pre 2 roč SŠ
Blchi - stretko pre 3. roč SŠ
Shaun the sheep- stretko 4. roč
Stretko pre VŠ
Animátorky - pre stredoškoláčky
Animátorky Na prahu - od 8. roč ZŠ

Príprava na sviatosti (pre členov ZL bez poplatku):
Stretká pre dievčatá 3 roč. ZŠ
Stretká pre birmovancov
Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvorí.
Pri odovzdaní Vzdelávacieho poukazu je zľava.

Poplatok je možné uhradiť aj v 2 splátkach - v prvom a druhom polroku.

Rozpis krúžkov

28. srpna 2014 v 21:32 | Betka

Činnosť SCVČ Laura v šk. rok 2015 / 2016

UTOROK
cvč spoloč. 15,15 - 16,15 stretko 4.a5. ročníka "Ohnivé Baterky"
cvč klavírna 15,30 - 16,15 doučovanie z angličtiny I.
tv kaťák 15,30 - 16,45 športový krúžok floorbal
cvč oratko 16,00 - 17,00 športový krúžok krúžok šach
cvč tv 16,00 - 17,00 tanečný krúžok
cvč klavírna 16,30 - 18,00 stretko animátoriek "Blchi"
cvč tv 19,00 - 20,00 cvičenie dospelých

STREDA
cvč klavírna 14,00 - 15,00 doučovanie z matematiky I.
cvč klavírna 15,00 - 16,00 doučovanie z matematiky II.
cvč klavírna 16,30 - 17,30 príprava dospelých ku sviatostiam
tv kaťák 15,30 - 16,30 športový krúžok vybíjaná
cvč klavírna 16,00 - 16,45 doučovanie z angličtiny II.
cvč spoloč. 16,15 - 17,15 stretko 1.a2.ročníka "Noemova archa"
cvč klavírna 16,45 - 18,15 stretko 8.ročníka "Lentilky"

ŠTVRTOK
cvč oratko 09,00 - 11,00 stretko mamičiek "Matelko"
cvč klavírna 14,00 - 15,30 príprava dospelých ku sviatostiam
MŠ CZŠ 14,30 - 15,30 krúžok anglického jazyka
cvč klavírna 15,30 - 17,00 stretko 6.ročníka "Neviem"
tv kaťák 16,00 - 17,30 športový krúžok volejbal
cvč klavírna 19,00 - 20,00 príprava ku sviatostiam birmovanci
cvč tv 19,00 - 20,00 cvičenie dospelých

PIATOK
cvč klavírna 10,00 - 11,00 príprava dospelých ku sviatostiam
cvč klavírna 14,00 - 15,00 doučovanie z matematiky III
cvč klavírna 15,00 - 16,00 príprava dospelých ku sviatostiam
cvč PC 15,00 - 16,30 stretko stredná škola " JMJ" (2x mesačne)
cvč PC 15,00 - 16,30 stretko "Na prahu" (1x mesačne)
cvč oratko 16,00 - 17,00 gitarový krúžok začiatočníci
cvč oratko 16,00 - 17,00 gitarový krúžok pokročilí
kaťák 16,30 - 18,00 stretko mix "Radosť"
cvč klavírna 16,30 - 18,00 stretko VŠ "Shaunky" (dvojtýždenne)
kaťák 19,00 - 21,00 stretko VŠ mix (dvojtýždenne)

SOBOTA
cvč kuchynka 14,00 - 15,30 variaci krúžok
cvč oratko 15,00 - 18,00 stretnutie exalliev (1x mesačne)
cvč klavírna 16,00 - 19,00 animátorky (1x mesačne)

NEDEĽA
kaťák+kostol 09,30 - 12,00 nácvik detského zboru+lit.spev
kaťák 15,00 - 17,00 stretnutie prvoprijímaj. (1x mesačne)
cvč oratko 15,00 - 18,00 stretko mix "Benjamín" (trojtýždenne)

Naše poslanie

28. srpna 2014 v 21:27 | Betka
Účelom a poslaním Súkromného centra voľného času Laura je pravidelné realizovanie činností a aktivít predovšetkým pre deti, mládež a niektorých aktivít aj pre dospelých, zvlášť pre matky.

  • Súkromné centrum voľného času vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi Združenia Laura, ktorého hlavným poslaním je integrálna výchova detí a mládeže, prednostne zameraná na výchovu dievčat v preventívnom duchu. Pomáha im rozvíjať ich osobnosť, vytvára podmienky a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu.

  • Ponúkame pozitívne a podnetné prostredie, osobné vzťahy založené na dôvere a priateľstve v klíme rodinnej atmosféry, opierajúc sa o vnútorné pozitívne zdroje, ktoré sú v každom človeku a ktoré chceme podporovať a rozvíjať.

  • Prostredníctvom vzťahov priateľstva, úcty, pochopenia a rôznych aktivít, mladých motivujeme, aby sa rozhodli predchádzať zlým vplyvom, návykom a tiež vytvárame prostredie, ktoré ich pred zlom chráni. Základným výchovným postojom v našom centre je predchádzať, nie dodatočne liečiť, stíhať, trestať.

  • Okrem prevencie - ochrany pred zlom je veľmi silným poslaním Súkromného centra voľného času rozvoj osobnosti deti a mladých, aby sa z nich formovali čestní, charakterní mladí ľudia, ktorí v budúcnosti dokážu prijať na seba zodpovedné úlohy v manželstve, rodine, ale aj v práci a vôbec v spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje deťom a mladým z prostredí znevýhodnených po stránke ekonomickej, citovej, morálnej a duchovnej.

  • Jednou z priorít jeho poslania je formácia dobrovoľníkov a animátorov v práci s deťmi - ako prostriedok pre rozšírenie možností pomáhať ďalším mladým, ale vo veľkej miere tiež pre osobnú formáciu mladých animátorov, ktorí sa takto pripravujú na svoje budúce poslanie rodičov - vychovávateľov a angažovaných občanov spoločnosti.

O nás

28. srpna 2014 v 21:22 | Betka
Súkromné cetrum voľného času Laura je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Laura, združenie mladých. Je neziskovou organizáciou. V našej činnosti spolupracujeme so zriaďovateľom, so sestrami saleziánkami, taktiež s rímsko-katolíckou farnosťou Dubnica nad Váhom, mládežníckou organizáciou DOMKA, s Cirkevnou školou sv. Dominika Sávia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. :)

Kontakt

28. srpna 2014 v 17:58 | Betka
Súkromné centrum voľného času Dubnica nad Váhom
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.:

E-mail: scvcdubnica@gmail.com

IČO: