Duben 2015

Žije a dáva život každému

5. dubna 2015 v 10:36

...kto príde a načerpá z jeho prameňa.

Radostné kroky k prameňu spásy

počas Veľkej noci Vám prajú

Sestry saleziánky, zamestnanci,
deti a mladí zo SCVČ Laura