Říjen 2015

KEDY A ČO SA U NÁS DEJE ???

18. října 2015 v 22:14

Rozvrh činnosti SCVČ Laura na šk. rok 2015/2016
UTOROK
15:00 - 16:00 - Ohnivé Baterky
15:30 - 16:15 - Doučovanie z angličtiny I.
15:30 - 16:45 - Floorbal
16:00 - 17:00 - Šach
16:00 - 17:00 - Tanečný krúžok
16:30 - 18:00 - Blchi
STREDA
15:00 - 16:00 - Doučovanie z matematiky I.
15:30 - 16:30 - Vybíjaná
16:00 - 16:45 - Doučovanie z angličtiny II.
16:15 - 17:15 - Noemova archa
16:45 - 18:15 - Lentilky
ŠTVRTOK
09:00 - 11:00 - Matelko
14:30 - 15:30 - Angličtina - MŠ pri CZŠ
15:45 - 17:00 - Neviem
16:00 - 17:30 - Volejbal
PIATOK
14:00 - 15:00 - Doučovanie z matematiky II
15:00 - 16:30 - JMJ
15:00 - 16:30 - Animátorky - Na prahu (1x mesačne)
16:00 - 17:00 - Gitara začiatočníci
16:00 - 17:00 - Gitara pokročilí
16:30 - 18:00 - Radosť
16:30 - 18:00 - Shaunky
19:00 - 21:00 - VŠ mix
SOBOTA
14:00 - 15:30 - Variaci
16:00 - 19:00 - Animátorky (1x mesačne)
NEDEĽA
09:30 - 12:00 - Detský zbor
15:00 - 17:00 - Prvoprijímajúci (1x mesačne)
15:00 - 18:00 - Benjamín ( trojtýždenne )
Záhradné vodné hry

14. října 2015 v 1:22
Ako bolo uvedené v pozvánkach a na plagáte, záhradné vodné hry sa naozaj uskutočnili.
Otvorenie SCVČ bolo 3.9.2015 o 15,00 hodine.
Prítomné deti spolu s rodičmi zažili peknú atmosféru radosti, spoločných hier, ale aj možnosti vzájomne sa spoznať, porozprávať a vymeniť si skúsenosti.
Rodičia mali možnosť porozprávať sa s jednotl. vedúcimi a prihlásiť dieťa do niektorého záujmového útvaru. (es)
Foto : viď galéria

Animátorské plánovanie

13. října 2015 v 22:47
31.8.-1.9.2015 bolo animátorské plánovanie, ktorého sa zúčastnilo 11 animátoriek.
Sú to dievčatá, ktoré sú ochotné venovať nezištne svoj voľný čas pre dobro druhého.
Pole práce bol celý budúci šk. rok.
Na rôznych aktivitách si mohli rozvíjať svoju fantáziu, postreh, tvorivosť, zdatnosť. Spoločne hľadali najvhodnejšie spôsoby, ako a kde pomôcť deťom a mladým v SCVČ.
Druhou úlohou stretnutia bolo pripraviť program na akciu otvorenia SCVČ.
Ako odmenu za ich celoročnú prácu pri deťoch im bola ponúknutá možnosť splavovania Váhu.
foto z akcie : viď galéria