Listopad 2015

Vôňa ihličia

29. listopadu 2015 v 21:32
V sobotné popoludnie 28. novembra 2015 sa naše SCVČ naplnilo okrem dospelých s deťmi aj vôňou ihličia.
Každoročne u nás prebieha podobná akcia, ktorá signalizuje príchod adventu. Je ňou výroba adventných vencov .
Vyrobené adventné vence v našich rodinách symbolizujú prípravu na Vianoce. Štyri sviece predstavujú 4 adventné týždne a ich pribúdajúce svetlo symbolizuje blížiaci sa príchod Ježiša Krista.
Na záver prišiel medzi nás don Magura. Požehnal adventné vence, pri ktorých sa budú môcť rodiny stretávať na modlitbu a utuženie rodinného spoločenstva.
Čo sa Ti vynorí v predstave v súvislosti s otázkou :
Advent v Tvojom živote ? " V mysli sa mi premieta myšlienka ...pripravte cestu Pánovi ... pripraviť mu miesto vo svojom srdci, to je najpodstatnejšie. " vyjadrila svoj pohľad účastníčka akcie.

Pokojnú prípravu srdca na Vianoce všetkým prajú sestry saleziánky.
foto - viď galéria (es)

ČARO ADVENTU

25. listopadu 2015 v 20:32

HUDOBNÉ A SPEVÁCKE DARY DETÍ

24. listopadu 2015 v 10:44

Aj keď vonku počasie už nie je najkrajšie, do prírody na chatu v Slávnickom Podhorí sa vybral v dňoch 20.-21.11. 2015 náš detský zbor 100 & 1 ovečka.
* cirkus * stratený klobúk principála * príroda * svätá omša * hry * film * ...... a rôzne aktivity poslúžili na uvoľnenie a utuženie vzťahov medzi členmi zboru. Hlavným dôvodom sústredenia bol nácvik adventných a vianočných piesní za doprovodu hudobných nástrojov .

Ako vnímala samotné sústredenie detského zboru jeho vedúca Andrea Pilná ?
" Chata detského zboru bola naozaj živá. Veď predsa 35 ľudí ( z toho 25 detí ) je naozaj veľa. Po celej chate sa niesol detský krik a smiech. Pre zbor to znamená kopec zábavy ale i práce v podobe nacvičovanie nových piesní. Ako každé sústredenie tak i toto sa nieslo v určitom znamení. Tentokrát to bol CIRKUS. I keď možno uvavení, ale predsa s úsmevom na tvári, naplnení zážitkom spoločenstva sme odchádzali domov . Tešíme sa na každé naše stretnutie a obohatenie liturgie. "
Vďaka za pomoc animátorok a animátorkám, ktoré sa venovali deťom a pripravovali program a stravu pre nich.
A vďaka aj za prítomnosť saleziána Peťa Maguru a sestry Danky Oremovej, ktorí venovali svoj čas pre dobro mladých. (es)
viac foto : viď galéria

krásne 4. miesto

16. listopadu 2015 v 22:54Naše dievčatá sa zúčastnili šiesteho ročníka celoslovenského floorballového turnaja, ktorý organizovalo Saleziánske stredisko v B.Bystrici. Vybojovali krásne 4. miesto.
Gratuľujeme !
foto : viď galéria (es)


CHAMPIONSHIP 2015

5. listopadu 2015 v 23:19
Prihlásili sme sa do celoslovenskej súťaže vo floorbale, ktorá sa uskutoční 6.-7.XI.2015 v Banskej Bystrici.
Myslíme na naše dievčatá a fandíme im !