Únor 2016

Ako pokračujeme v našej činnosti ?

10. února 2016 v 13:17

Činnosť SCVČ Laura v šk. rok 2015 / 2016

UTOROK
cvč spoloč. 15,15 - 16,15 stretko 4.a5. ročníka "Ohnivé Baterky"
cvč klavírna 15,30 - 16,15 doučovanie z angličtiny I.
tv kaťák 15,30 - 16,45 športový krúžok floorbal
cvč oratko 16,00 - 17,00 športový krúžok krúžok šach
cvč tv 16,00 - 17,00 tanečný krúžok
cvč klavírna 16,30 - 18,00 stretko animátoriek "Blchi"
cvč tv 19,00 - 20,00 cvičenie dospelých

STREDA
cvč klavírna 14,00 - 15,00 doučovanie z matematiky I.
cvč klavírna 15,00 - 16,00 doučovanie z matematiky II.
cvč klavírna 16,30 - 17,30 príprava dospelých ku sviatostiam
tv kaťák 15,30 - 16,30 športový krúžok vybíjaná
cvč klavírna 16,00 - 16,45 doučovanie z angličtiny II.
cvč spoloč. 16,15 - 17,15 stretko 1.a2.ročníka "Noemova archa"
cvč klavírna 16,45 - 18,15 stretko 8.ročníka "Lentilky"

ŠTVRTOK
cvč oratko 09,00 - 11,00 stretko mamičiek "Matelko"
cvč klavírna 14,00 - 15,30 príprava dospelých ku sviatostiam
MŠ CZŠ 14,30 - 15,30 krúžok anglického jazyka
cvč klavírna 15,30 - 17,00 stretko 6.ročníka "Neviem"
tv kaťák 16,00 - 17,30 športový krúžok volejbal
cvč klavírna 19,00 - 20,00 príprava ku sviatostiam birmovanci
cvč tv 19,00 - 20,00 cvičenie dospelých

PIATOK
cvč klavírna 10,00 - 11,00 príprava dospelých ku sviatostiam
cvč klavírna 14,00 - 15,00 doučovanie z matematiky III
cvč klavírna 15,00 - 16,00 príprava dospelých ku sviatostiam
cvč PC 15,00 - 16,30 stretko stredná škola " JMJ" (2x mesačne)
cvč PC 15,00 - 16,30 stretko "Na prahu" (1x mesačne)
cvč oratko 16,00 - 17,00 gitarový krúžok začiatočníci
cvč oratko 16,00 - 17,00 gitarový krúžok pokročilí
kaťák 16,30 - 18,00 stretko mix "Radosť"
cvč klavírna 16,30 - 18,00 stretko VŠ "Shaunky" (dvojtýždenne)
kaťák 19,00 - 21,00 stretko VŠ mix (dvojtýždenne)

SOBOTA
cvč kuchynka 14,00 - 15,30 variaci krúžok
cvč oratko 15,00 - 18,00 stretnutie exalliev (1x mesačne)
cvč klavírna 16,00 - 19,00 animátorky (1x mesačne)

NEDEĽA
kaťák+kostol 09,30 - 12,00 nácvik detského zboru+lit.spev
kaťák 15,00 - 17,00 stretnutie prvoprijímaj. (1x mesačne)
cvč oratko 15,00 - 18,00 stretko mix "Benjamín" (trojtýždenne)

"Exkurzia svetom"

9. února 2016 v 11:06

Dňa 24.1.2016 sa konala v SCVČ Detská laurapárty pod názvom "Exkurzia svetom" .
Animátori pod vedením pracovníkov cvc si pripravili sôťažno- zábavný program pre deti,
ktoré v skupinkách na jednotlivých stanovištiach plnili zverené úlohy.


Deti sa potešili tombole krásnych ocenení a na záver sa mohli spolu s rodičmi a animátormi
"vyšantiť" pri hudbe s balómni.
Foto: viď galéria (es)

RETRO PARTY

9. února 2016 v 10:15

akcia pre animátorov 23. január 2016´

* spoločenstvo * rozhovory * uvoľnenie *
foto: viď galéria (es)

Matelko

3. února 2016 v 10:40

Dobrá komunikácia si vyžaduje dobrú prípravu srdca

Preto sa stretli rodiny našich detí, aby spoločne ďakovali za prežitý rok, za všetko, čo v ňom obdržali a vyprosovali si silu a požehnanie do svojich rodín v nastávajúcom obdob.


foto- viď galéria (es)

Animátorská kapustnica

2. února 2016 v 14:30

ocenenie animátorov

Mladých, ktorí sa snažia spolu so zamestnancami Scvc prispieť ku výchove detí sme sa snažili oceniť a poďakovať im na spoločnom animátorskom posedení,ktoré bolo plné spontánnych srdečných rozhovorov a zážitkov .
foto-viď galéria (es)

SPOLOĆNÉ SLÁVENIE

2. února 2016 v 14:16

8. december je pre nás významný deň.


* je to deň don Boscovej učiteľky,
* je to začiatok roka milosrdenstva srdca v našich postojoch pri výchove mladých
* je to deň, kedy sestry FMA dostali obnovené stanovy- projekt svojho života
Stanovy im boli odovzdané za prítomnosti detí, mladých zo saleziánskeho mládežníckeho strediska, pedagógov aj ľudí z farnosti.
( foto viď galéria ) es