Únor 2016

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK.ROK 2018-2019

10. února 2016 v 13:17
Dieťa môžete prihlásiť aj na viac krúžkov, pričom za každý jeden sa platí, (možnosť zľavy po osobnej konzultácii)

Krúžky: spoplatnené sumou 10 € pre členov ZL, Domka - 15 € pre nečlenov
§ Šach
§ Gitara (je vhodné mať doma gitaru)
§ Vybíjaná
§ Volejbal (Kaťák)
§ Florbal mix (Kaťák)
§ Doučovanie matematika
§ Tanec
§ Angličtina v škôlke
§ Divadelný
§ Futbal - CH - (Kaťák)

Krúžky: spoplatnené sumou 15 € pre členov ZL, Domka 20 € pre nečlenov ZL
§ Tvorivý krúžok
§ Varenie

Krúžky: spoplatnené sumou 2 € pre členov ZL, Domka 5 € pre nečlenov ZL
§ Detský zbor

Voľnočasové aktivity - pre členov ZL, Domka (stačí obnovené členské - suma 3 €)
§ Volejbal - mix (SŠ + VŠ)
§ Piatkové večery (od 8.roč.) (Kaťák)
§ Spoločenské a voľné hry (od 3.roč) - STR v oratku LAURA / UT-ŠTR-PIA v Kaťáku
... o ďalšej ponuke budete informovaní na začiatku septembra
Na stránkach: http://scvcdubnica.blog.cz/ http://saldub.sk/ sme aj na FB - Laura Scvč Dubnica
Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvorí.
Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu je jeden krúžok a stretko bez poplatku.

"Exkurzia svetom"

9. února 2016 v 11:06

Dňa 24.1.2016 sa konala v SCVČ Detská laurapárty pod názvom "Exkurzia svetom" .
Animátori pod vedením pracovníkov cvc si pripravili sôťažno- zábavný program pre deti,
ktoré v skupinkách na jednotlivých stanovištiach plnili zverené úlohy.


Deti sa potešili tombole krásnych ocenení a na záver sa mohli spolu s rodičmi a animátormi
"vyšantiť" pri hudbe s balómni.
Foto: viď galéria (es)

RETRO PARTY

9. února 2016 v 10:15

akcia pre animátorov 23. január 2016´

* spoločenstvo * rozhovory * uvoľnenie *
foto: viď galéria (es)

Matelko

3. února 2016 v 10:40

Dobrá komunikácia si vyžaduje dobrú prípravu srdca

Preto sa stretli rodiny našich detí, aby spoločne ďakovali za prežitý rok, za všetko, čo v ňom obdržali a vyprosovali si silu a požehnanie do svojich rodín v nastávajúcom obdob.


foto- viď galéria (es)

Animátorská kapustnica

2. února 2016 v 14:30

ocenenie animátorov

Mladých, ktorí sa snažia spolu so zamestnancami Scvc prispieť ku výchove detí sme sa snažili oceniť a poďakovať im na spoločnom animátorskom posedení,ktoré bolo plné spontánnych srdečných rozhovorov a zážitkov .
foto-viď galéria (es)

SPOLOĆNÉ SLÁVENIE

2. února 2016 v 14:16

8. december je pre nás významný deň.


* je to deň don Boscovej učiteľky,
* je to začiatok roka milosrdenstva srdca v našich postojoch pri výchove mladých
* je to deň, kedy sestry FMA dostali obnovené stanovy- projekt svojho života
Stanovy im boli odovzdané za prítomnosti detí, mladých zo saleziánskeho mládežníckeho strediska, pedagógov aj ľudí z farnosti.
( foto viď galéria ) es