Březen 2016

Šachový turnaj

30. března 2016 v 15:12


Súkromné centrum voľného času Dubnica nad Váhom
Vás pozýva na žiacky šachový turnaj 4 členných družstiev žiakov základných škôl.
Turnaj sa uskutoční 6.4.2016 o 8,30 hodine v SCVČ Laura, Pod kaštieľom 639/30, Dubnica n/V,

Prihlášky družstiev budeme evidovať do 1.4.2016
Podmienky : družstvo musí mať aspoň jedno dievča

Je potrebné si so sebou priniesť prezúvky a môžu byť aj šachové hodiny.

ČO NOVÉHO ZA DVERAMI ?

22. března 2016 v 11:21
18.3.2016 "Čo nového za dverami ?"
* otvorenosť * atmosféra * rozhovory * prezentácia darov a talentov * spoločenstvo * animátorstvo * pohostenie *

Tento deň bol skutočne dňom otvorených dverí. Pozvaní hostia a rodičia si mohli pozrieť priestory, kde chodia ich deti a mali možnosť rozhovorov so zamestnancami o deťoch i celkovo o našej činnosti. Deti spolu s animátormi si pripravili poučné i zábavné scénky, tanec, divadielko, videá ako prezent svojej činnosti.
Vďaka rodičom za prejavený záujem.
Vďaka animátorom za pomoc pri organizovaní akcie.
Vďaka deťom za nasadenie sa do programu. (es)
foto : viď galéria

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

18. března 2016 v 9:16
Srdečne Vás všetkých pozývame na "Deň otvorených dverí ".