Duben 2016

ŠACHOVÝ TURNAJ

14. dubna 2016 v 20:59
6.4.2016 sa v priestoroch Súkromného centra voľného času Laura v Dubnici nad Váhom uskutočnil žiacky šachový turnaj 4- členných družstiev žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev s celkovým počtom 33 súťažiacich.
Žiaci, ktorí súťažili za Scvc Laura sa umiestnili na veľmi peknom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme !
Zvlášť ďakujeme organizátorke a šachovej trénerke p. Ľudmile Tomaníkovej za zápaľ, s akým sa venuje týmto deťom.

1. Strelci- SZŠ Nová Dubnica 16 bod. I.miesto
2. Laura - zmiešané 13,5 bod. II.miesto
3. Šachisti - SZŠ Nová Dubnica 12 bod. III.miesto
4. Jazdci - SZŠ Nová Dubnica 11,5 bod. IV.miesto
5. Šachoví králi - CI/32 Dca 11 bod. V. miesto
6. Vežičky - SZŠ Nová Dubnica 9,5 bod. VI.miesto
7. ZŠ P. Demitru Dubnica n/V. 4 bod. VII. miesto
8. Šachoví králi - CI/32 Dca 2,5 bod. VIII.miesto

Foto : viď galéria (es)


Ďakovný list

12. dubna 2016 v 13:27
Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovalo mesto Dubnica nad Váhom dňa 30. 3. 2016 program spojený s oceňovaním pedagógov dubnických škôl a školských zariadení.
Jeho cieľom bolo vyjadriť poďakovanie pedagógom za ich náročnú a záslužnú prácu. V obradnej sieni mestského úradu sa im prihovoril zástupca primátora mesta František Mikolášek, vedúci odd. školstva MsÚ Mgr. Vladimír Hanus a zástupca primátora odovzdal oceneným prítomným ďakovné listy.
Zo Súkromného centra voľného času Laura
bola tohto roku ocenená sr.Marie Bartová za námahy na poli výchovy a za obetavý prístup pri výchove detí a mladých.
( foto: viď galéria ) es