Květen 2016

MDD na "Ú-čku"

27. května 2016 v 17:51

mdd_na_ucku

Cesta k otvorenosti

27. května 2016 v 17:39
Mamičky detí zo stretka Matelko pozvali na besedu Mgr. Moniku Pastierikovú, riaditeľku ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia v Dubnici n/V. Školu majú v duchovnej správe saleziáni don Bosca.

.

Mamičky sa pýtali na ponuky zo strany školy, na vyučovací proces, na alternatívne metódy, výchovný proces, duchovnú oblasť, informovanosť, ... zaujímalo ich všetko, čo sa dotýka ich detí. Pani riaditeľka v otvorenej debate im odpovedala na otázky. Spoločnou výmenou názorov a skúseností sa otvorila cesta k lepšiemu chápaniu sa navzájom pre spoločné dobro vecí.
viď: fotogaléria (es)

Voľba kráľa

27. května 2016 v 15:33
Trénerka šachu p.Ľudmila Tomaníková usporiadala pre deti krúžku akciu "Voľba šachového kráľa".

Kráľom šachu v tomto šk. roku sa stal Alex Letoš.

Princeznou sa stala Ema Holečková, rytierom Alexander Paksi, vezírom Michal Molnár, dámou Laura Pilarová.Všetky deti boli pasované za rytierov šachu. V príjemnej atmosfére si na záver deti pochutnali na šachovej torte od pani trenérky.
foto : viď galéria (es)