Září 2016

Zápis do Scvč Laura

9. září 2016 v 16:36
Za krásneho slnečného počasia 8.9.2016 prítomných privítala p. riaditeľka Mgr.D. Oremová. Program otvorili animátorky scénkou, ktorá vtiahla prítomných do predstavovania činnosti krúžkov a stretiek v nasledujúcom roku.Program bol spestrený vystúpením cvičených psov A. Porubanovej a tombolou pre deti z org. Laura, združenie mladých.

foto : viď galéria (es)

Otvorenie SCVČ Laura

2. září 2016 v 23:45