Únor 2017

DOD

27. února 2017 v 14:42

Celoslovenský turnaj vo vybíjanej

7. února 2017 v 17:58
Víkend plný športu a priateľskej atmosféry si užilo cca 60 mladých na celoslovenskom turnaji vo vybíjanej 3.-5.II.2017. Turnaj sa konal v Dubnici nad Váhom. Organizovalo ho združenie Laura pod heslom "Rozvíjaj sa - športuj".Turnaj sa otvoril spoločnou modlitbou, po ktorej boli predstavení rozhodcovia a pripomenuté boli pravidlá hry.
Do turnaja sa zapojili aj dievčatá z nášho krúžku vybíjanej, pod vedením Mgr.L.Pukajovej, ktorá mala celý turnaj organizačne na starosti. Turnaj bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sa vzájomne stretli všetky tímy a po posilňujúcom obede sa bojovalo vo finále.
1.miesto Humenné 1
2.miesto Dubnica nad Váhom
3.miesto Dolný Kubín
4.miesto Humenné 2
5. miesto Banská Bystrica
Turnaja sa zúčastnila aj p. riaditeľka, ktorá osobne zablahoželala ku 2.miestu nášmu dubnickému tímu.