Duben 2017

VÝCHOVA PRE ŽIVOT

6. dubna 2017 v 20:46


Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné. / Platón /

Pokiaľ sa z malého dieťaťa stane mladý človek, preberajúci zodpovednosť za svoje správanie, "pretečie mnoho vody". Je šťastím pre dieťa, ak vyrastá v prostredí, kde mu zasievajú do srdca pokoj, lásku, odpustenie. Na formovaní jeho charakteru sa podieľajú nielen rodičia, ale aj mnohí ľudia, s ktorými prichádza denno-denne do styku. Vo veľkej miere sú to pedagógovia.

Ak svoju úlohu nevnímajú len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie, napriek niekedy neľahkým a nedoceneným situáciám, zažívajú pri deťoch veľa krásnych chvíľ. Bývajú obohatením nielen pre dieťa, ale aj pre pedagóga,
ak do toho vkladá svoje srdce.

Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov bývajú oceňovaní pedagogickí zamestnanci.
Primátor nášho mesta Ing. Jozef Gašparík prijal vo štvrtok 30.3.2017 na mestskom úrade kandidátov na ocenenie z radov dubnických škôl a školských zariadení.Za Súkromné Centrum voľného času LAURA prevzala ocenenie z rúk primátora Mgr. Martina Reháková, ktorá objavuje a rozvíja talenty detí v pohybovo - dramatickom krúžku.

.


Slávnosť bola obohatená kultúrnym programom žiakov Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

Výchova je vždy stretnutie sa osoby s osobou. (A.Dermek)

Ďakujeme a srdečne blahoželáme !

( es )