Květen 2017

Turnaj na domácej pôde

26. května 2017 v 11:52

Blížiacim sa koncom šk. roka si majú možnosť šachisti vyskúšať svoje schopnosti v rôznych súťažiach,
čím si zvyšujú svoje skúsenosti i zdatnosť.
Súkromné centrum voľného času Laura v Dubnici nad Váhom usporiadalo dňa 24.mája 2017
súťaž pre ZŠ a CVČ štvorčlenných družstiev v zrýchlenom šachu.
Do súťaže sa zapojilo 12 družstiev z Dubnice a okolia. Súťaž prebehla v rodinnej atmosfére.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTIEV

1. miesto 17 bodov ZŠ CI/32 Dubnica nad Váhom
2. miesto 16 bodov SZŠ Nová Dubnica
3. miesto 13 bodov SZŠ Nová Dubnica 1
4. miesto 12,5 boda SCVČ Laura Dubnica nad Váhom
5. miesto 12 bodov SCVČ Laura Dubnica nad Váhom
6. miesto 10,5 boda ZŠ Pruské
7. miesto 10 bodov SZŠ Nová Dubnica 3
8. miesto 09 bodov ZŠ CI/32 Dubnica nad Váhom
9. miesto 08 bodov ZŠ Pod hájom A
10.miesto 4,5 boda ZŠ Pod hájom C
11.miesto 04 body SCVČ Laura B
12.miesto 3,5 boda ZŠ Pod hájom B

výsledky spracovala šachová trenérka Ľ.Tomaníková

Ďakujeme p.Tomaníkovej, ktorá turnaj zorganizovala, za jej celoročné úsilie pri práci
s deťmi na tomto poli.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme našim žiakom za peknú reprezentáciu.

foto viď galéria (es)
Pozvánka

20. května 2017 v 21:32

NA JAR ZBERALI ÚRODU

17. května 2017 v 18:16

Počas celého šk. roka členovia šachového krúžku poctivo trénovali pod vedením šachovej trenérky p.Ľ. Tomaníkovej. No a na jar začali zbierať úrodu.
Zapojili sa do série jarných turnajov v rapid šachu, kde si prišli zahrať svoju obľúbenú hru, vymeniť si skúsenosti ale i získať pritom dôležité body do rebríčka GPX. Turnaje boli zaradené do seriálu GPX mládeže SŠZ a seriálu turnajov Majstrovstiev Trenčianskeho kraja mládeže.
V apríli na Jarnom šachovom turnaji v Považskej Bystrici Janka Jankechová získala 3. miesto.
V máji 6.5.2017 šachový klub Prievidza usporiadal šachový turnaj v rapid šachu chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov".
Aj keď je ešte len jar, mali sme výbornú žatvu. Excelovali najmä dievčatá.

Zlatú medailu si odniesla Janka Jankechová.
Striebro si odniesla domov Emka Holečková.
Bronz sa ušiel Danke Čerepanovej.
Striebornú medailu si odniesla aj bývalá odchovankyňa šachového krúžku z SCVČ Laury- Daniela Magdíková. Tiborko Smatana sa umiestnil na 4. mieste.
O týždeň neskôr 13.5.2017 pricestovali naši šachisti do Lazov pod Makytou, kde sa konal jeden z posledných turnajov tohtoročnej GPX- Medzinárodný žiacky turnaj. Na tomto turnaji bolo aj konečné poradie Majstrovstiev Trenčianskeho kraja. Deti boli obsypané pohármi a medailami.

Srdečná vďaka patrí šachovej trenérke p.Tomaníkovej, ktorá odovzdáva svojim zverencom nielen techniku hry ale i svoj čas a srdce.

Deťom zo srdca blahoželáme !

foto viď galéria
( es )