Září 2017

stretká

21. září 2017 v 19:39

krúžky

21. září 2017 v 19:37

Pre chvíle uvoľnenia

14. září 2017 v 22:52

Spoločenské hry sú dobrým prostriedkom na uvoľnenie, ale i na vzájomné spoznávanie sa, ako zmýšľame a reagujeme.


13. septembra sa práve SCVČ spustila "reťaz " týchto zaujímavých stretnutí.
Sympatické bolo, keď sa medzi hráčov zapojila aj samotná Mgr.D.Oremová, poverená riadením SCVČ Laura.

foto viď galéria (es)

Dievčenské animátorské stretnutie

14. září 2017 v 21:20

V stredu 13.9.2017 sa oratko naplnilo mladými animátormi, ktorí sú ochotní venovať svoje sily, schopnosti a svoj čas pre dobro detí. Na úvod bola na rozohriatie dynamika o prežitých prázdninách, po ktorej Mgr.D.Oremová, poverená riadením Súkromného centra voľného času Laura ponúkla animátorkám rozpis aktivít, stretiek a krúžkov počas týždňa, do ktorých sa môžu zapojiť ako účastníčky i dobrovoľníčky. Po krátkej prestávke a občerstvení bol ponúknutý priestor aj na nové nápady a pripomienky zo strany animátoriek.

Nasledovalo rozdávanie obľúbených Laura-diárov na nový školský rok 2017-2018, v ktorom našli popri mnohých fotkách, vtipoch, myšlienkach i výzvach aj modlitbu k blahoslavenej Laure Vicuni, v ktorej spoločne odovzdali Bohu svoje osobné úmysly, ľudí i všetky aktivity tohto roka. Do voľných okienok čistého kalendára si potom animátorky mohli zapísať termíny akcií počas roka. ktoré predstavili nová predsedníčka strediska Laura Mgr. Elena Holá spolu s Mgr. Danielou Oremovou, poverenou riadením Súkromného centra voľného času Laura

Záver stretnutia patril krátkemu motivačnému videu o láske, vytrvalosti a obete, po ktorom sa rozprúdili neformálne rozhovory pri chvíľach uvoľnenia.

foto viď galéria (es)


OTVORENIE nového šk.roka v SCVČ Laura

7. září 2017 v 11:33

Do SCVČ Laura prišli 6.septembra deti, mladí aj rodičia na zápis a otvorenie nového školského roka 2017/2018.
Od 15-tej do 17-tej hodiny vďaka ochotným mladým animátorom mali deti priestor na hry, súťaže a zaujímavé úlohy s priebežným vystúpením "trampolinistov" - šikovných chlapcov, ktorí svoje akrobatické kúsky trénovali počas leta (najlepší sa dostal až k počtu 16 skokov za sebou :-)).Rodičia mohli medzitým využiť čas na informovanie sa a zápis svojich detí do záujmových krúžkov a vrstovníckych stretiek SCVČ Laura. Ponuka je i tento rok pestrá- 13 krúžkov a 9 vrstovníckych skupín od najmenších detí spolu s mamičkami (Matelko) až po vysokoškolákov.

Po chutnom občerstvení sme sa pre dážď presunuli do vnútorných priestorov, kde sa vyhodnotili jednotlivé súťaže a deti sa tešili sladkej odmene. Mgr.Daniela Oremová, poverená riadením SCVČ bola s akciou veľmi spokojná: "Teším sa na všetky deti, ktoré dnes prišli a zvlášť na tých, čo sú tu po prvýkrát. Som rada, že sme spolu prežili také príjemné spoločné popoludnie a teším sa na celý školský rok v našom SCVČ Laura. Prihlásiť sa môžete ešte do 14.9. 2017, samotná činnosť sa začína od 19.9. 2017 "

Toto podujatie prišli podporiť svojou prítomnosťou aj bratia saleziáni. Vzácnym hosťom bol salezián don Pavol Grach, z provinciálnej rady, radca pre salez. rodinu na Slovensku.

foto - viď galéria (es)

ZÁPIS NA KRÚŽKY A STRETKÁ

7. září 2017 v 10:02
Tešíme sa na Teba!TÁBOROVÉ LETO

7. září 2017 v 9:26


Horúce prázdninové dni sú pred nami.
Preto zamestnanci SCVČ, bratia sdb, dobrovoľníci, animátori zorganizovali prímestský i pobytový tábor, pre vyplnenie voľného času i pre pomoc rodičom.
Prímestský tábor sa niesol v myšlienke príbehu Zootropolis a pobytový tábor prebiehal v malebnom prostredí Podskalia.
Deti sa v ňom mohli priučiť remeslám, životu na farme, mohli zažiť dedinskú svadbu a všetko, čo súvisí zo životom na dedine.
Veľa krásnych zážitkov si odnášajú nielen domov ale i do života.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

foto - viď galéria (es)

POCIT SPOKOJNOSTI

6. září 2017 v 19:14


Za nami je opäť ďalší školský rok. Tento sme spoločne ukončili v školskej záhrade za prítomnosti detí i rodičov. Počasie bolo premenlivé, ale to neubralo nič na radosti detí.
Rôzne športové atrakcie i stanovištia boli stále obsadené deťmi. Vzácnou odmenou bola cukrová vata.
Deti sa rozchádzali domov s pocitom spokojnosti a šťastia.

foto- viď galéria (es)

SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

6. září 2017 v 18:49

Počas roka deti spoločne toho veľa prežili.
Preto ku koncu šk. roka jednotlivé krúžky a rovesnícke stretká mali aktivity zamerané rozlúčkovým štýlom.
Je pekné nájsť si priateľa.
Je pekné byť súčasťou partie.
Je pekné vedieť, že niekto o teba stojí.
Je pekné mať vedomie, že si sa " posunul " v poznaní a sebaovládaní o kúsok ďalej.

A pre toto všetko je dôvod prežiť krásne rozlúčkové stretko.

foto - viď galeria (es)