Říjen 2017

PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM

2. října 2017 v 21:35

Prvé rovesnícke stretko ôsmačiek "Newiem" začalo školský rok svojou nocovačkou 15. a 16. septembra 2017.
Vedúcimi stretka sú srt.Elena Holá s animátorkami Betkou Kubištelovou a Máriou Kuľhovou.
Aby sa preverila kondička dievčat po prázdninách, hneď na začiatku si prešli aj s animátorkami a plnou spacákovou výbavou niekoľko kilometrovú trasu - Dubnica nad Váhom * nový kostol don Bosca * Kolačín * lúky a háje * Nová Dubnica mládežnícke stredisko.
Počas oddychových prestávok bolo počuť rôzne výroky... "poďme sa odfotiť".... "aký krásny výhľad"..... "aha, kameňolom" ale aj výkriky "je tu blato" ...alebo "osemkilometrová prechádzka".
Keďže v piatok bol sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak po vybalení a prvotnom spoznaní časti rozsiahlych priestorov strediska sa stretkáčka Sima zapojila do liturgického čítania na večernej sv.omši..
Významný cieľ nocovačky - naučiť sa hrať Bang! sa podarilo úspešne naplniť .Okrem toho sa veeľa tancovalo (v tme na pódiu), hral sa pingpong a v piatkovej nočnej tme sa zase výborne hrali "trochu strašidelnejšie hry" a schovávačky.
Milým a chutným nočným prekvapením bol aj príchod narodeninovej torty s blahoželaním. Nechýbala ani spoločná modlitba a stolovania…a samozrejme veeeľa rozprávania i plánovanie stretka na ďalší rok.
Oceňovali sme trpezlivosť miestnych saleziánov s množstvom a intenzitou hluku, ktorý sme produkovali. Veľkým povzbudením bol pre nás svojou prítomnosťou, záujmom i sprevádzaním don Jozef Ragula počas celej nocovačky, za čo mu úprimne ďakujeme!
sr. Elena Holá