Listopad 2017

MISIE - cesta pomoci druhým

21. listopadu 2017 v 9:59
V Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov 3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj 6 prvých saleziánok.

Pre sestry to bol začiatok misijného diela.Od prvej misijnej výpravy je
140 rokov.
Misie
slovo, za ktorým sa skrýva veľa ľudskosti, veľa námah a rozhodnutí pri ohlasovaní evanjelia.
Veľa obety a lásky dávať sa do služby ľuďom, ktorí to potrebujú.
Odvtedy odišlo do misií mnoho saleziánok, ktoré strávili svoj život v službe deťom, mladým ale aj všetkým ľuďom a položili základy mnohých výchovných diel.
Medzinárodná organizácia Vides, pôsobiaca aj na Slovensku, vychováva a združuje mladých ľudí -dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do celosvetových projektov pomoci chudobným.


Pri tejto príležitosti sme v našom Scvč Laura urobili výstavu predmetov a obrazového materiálu z krajín, kde pôsobia naše sestry misionárky :
Afrika - Angola
Južná Amerika - Paraguay
Európa -Maďarsko, Albánsko, Ukrajina,
Ázia - Azerbajdžan
Výstava bola k dispozícii deťom zo stretiek a krúžkov, ale i ich rodičom.


Deti sa mohli dozvedieť, v akej biede žijú ich rovesníci vo svete, ale aj to, že je možná a otvorená cesta pomoci.
A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote:
byť misionármi/ami nádeje a radosti.

foto: viď galéria (es)

Turnaj o meč rytiera Podmanického

13. listopadu 2017 v 11:04Šachový krúžok v SCVČ Laura sa tento rok rozrástol o nových členov. Krúžok býva už 2x do týždňa - v pondelky (začiatočníci) a utorky (pokročilí) o 16.hod.
Členovia šachového krúžku pod vedením ich trenérky p.Ľudmily Tomaníkovej sú usilovní ako včielky. Zúčastnili sa už viacerých turnajov.


Aj tento rok sa zapájajú do celoslovenskej súťaže GPX.
30.9.2017 sme sa zúčastmili prvého turnaja v Žiline. Súťaž GPX sa hodnotí podľa kategórií.
Najlepšie sa umiestnili dievčatá :
v kategórii do 8 rokov Danka Čerepanová ...... 2. miesto
v kategórii do 11 rokov Emka Holečková ........ 9. miesto
Janka Jankechová .................................... 13. miesto
Výsledky sú orientačné a budú sa meniť počas šk. roka.

26.10.2017 sme sa zúčastnili oblastného školské turnaja v Novej Dubnici.


04.11.2017 zorganizovala Regionálna šachová akadémia Považie a šachový klub Považské Podhradie turnaj začiatočníkov do 10 rokov. Cieľom je pripraviť deti na turnaje do GPX.


Turnaja sa zúčastnilo 52 detí.
Od nás sa turnaja zúčastnili : Pákoždy Šimon, Triasak Michal, Zelenka Matej.
Tešíme sa z úspechov detí, ale hlavne z toho, že zdravo a rozumne využívajú svoj voľný čas.

( foto viď galéria es )

Vymenili trampolínu za turistiku

3. listopadu 2017 v 16:35

Trampolína je veľmi atraktívnym športom pre dnešných mladých. Naučiť sa rôznym druhom skokov je umenie , ktoré vyžaduje dobrú kondičku a nesie so sebou hodne adrenalínu.Členovia športového krúžku spolu s ich vedúcou Mgr. E.Holou a saleziánom Pavlom Piatrovom " vymenili " trampolínu za turistiku. Stalo sa tak v sobotu 28. októbra 2017.Príroda okolia Dubnice nad Váhom ponúka veľa krásnych zákutí pre " bádateľské výskumy " mladých chlapcov. Aj keď im počasie neprialo a mnohých to odradilo od výletu, tí, ktorí sa ho zúčastnili, mali z toho úprimnú radosť.Okrem spoločenstva spoznávali mnohé tajomstvá, ktoré im príroda ponúkala a vedúci im ich odhaľovali a dovysvetľovávali.
Domov si odnášali zdravú únavu ale i množstvo zážitkov.

foto viď galéria (es)

Celosvetová výzva nadácie ACN

3. listopadu 2017 v 15:58

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám sveta. Tieto krajiny reagovali na výzvu pápežskej nadácie ACN, ktorá aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom.
Zapojili sme sa do nej aj my spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme- v Centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv.D.Sávia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili spolu s deťmi.
Jedna z mamičiek sa vyjadrila " Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec - že vydržali" .


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.


foto viď galéria (es)

Moja voľba

3. listopadu 2017 v 15:08
"Odvaha nespočíva v slovách, ale spočíva vo voľbe." Antoine de Saint Exupéry.
13.-15. októbra 2017 na chate v Slávnickom podhorí sa stretla skupina animátorov, ktorí si uvedomujú, že ak chcú robiť veľa dobra pre druhých, musia "pracovať" aj na sebe, na svojom charaktere.


Mladí ľudia mali možnosť v tichu peknej jesennej prírody sa "popasovať" s témou :Láska k sebe samému a sebaprijatie. Prednáška bola doplnená rôznymi aktivitami, za pomoci ktorých ľahšie pochopili ich obsah.


Enneagram - hlavnou úlohou tejto témy nebolo len zistiť typ osobnosti, ale hlavne odhaliť svoje slabé stránky, začať na nich pracovať a pochopiť správanie ostatných ľudí.


foto viď galéria (es)

Bratislava spája mladých zo Slovenska

3. listopadu 2017 v 14:25
Animácia mladých animátorov sa začala niekoľko mesiacov pred tým, ako sa zúčastnili vlastného podujatia. Išlo o animáciu hľadania zmyslu svojho života a svojej životnej cesty.


Do týchto aktivít sa zapojili aj animátori a starší členovia SCVČ Laura. Vyvrcholením bola účasť na akcii blahorečenia Titusa Zemana v Bratislave v čase 29.-30.9.2017


Hlavným celebrantom bol don Ángelo Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov na celom svete, španielskeho pôvodu, pôsobiaci v Ríme. Z jeho myšlienok "Zomrel ako neznáme zrnko, ktoré však vydalo veľkú úrodu". Animátori sa tu stretli aj s mnohými mladými z celého Slovenska. Vytvorili pekné spoločenstvo, nadväzovali nové vzťahy a nadobúdali nové skúsenosti.


V Hand arene sa zúčastnili na kultúrnom podujatí, vypočuli si svedectvá životných príbehov ľudí zápasiacich s rakovinou herečky Sisy Michalidesovej, manželov Horváthových, zúčastnili sa divadla Úsmev a pozreli si i niektoré kultúrne pamiatky mesta Bratislava.

foto viď galéria (es)