Leden 2018

FAIR PLAY V ZÁPASENÍ

12. ledna 2018 v 14:31

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici zorganizovali florbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa ZŠ.


Turnaj sa uskutočnil v stredu 10.januára 2018 v priestoroch telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Do súťaže sa prihlásil aj náš florbalový krúžok, aby si zahrali, zasúťažili a súčasne získali nové skúsenosti


Počas zápasov vládla veľmi pekná atmosféra. Mali sme v tíme najmladších súťažiacich.
Boli medzi nimi aj škôlkári, 1., 2. ročník. Súperiace tímy boli zväčša zložené z tretiakov a štvrtákov.
Krásne na tom bolo, že naši škôlkári sa nezľakli veľkých súperov a vybojovali si
krásne 3. a 4. miesto.
Naša Andrejka Jankechová bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka.


Tešíme sa spolu s vami a zo srdca gratuľujeme.

Touto cestou ďakujeme p.Harňákovej, že nám vybavila a zdarma na súťaž pre celé mužstvo zabezpečila odvoz autóbusom. Spolupráca s organizátormi hosťujúcej školy bola dobrá a už teraz sa tešíme na odvetné zápasy.

foto viď galéria (es)



FAIR PLAY V ZÁPASENÍ-pozvánka

9. ledna 2018 v 15:13
FAIR PLAY

SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv.Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje :

florbalový turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ.
Turnaj sa uskutoční v dopoludňajších hodinách v stredu 10.januára 2018.
Miesto : priestory telocvične Spojenej školy sv.J.Bosca v N.Dubnici.
Začiatok registrácie - 8,30 hod.
Zodpovedná za akciu - Mgr. E.Holá, mail : elavcela@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť !
(es)




PF 2018

9. ledna 2018 v 12:02
S VĎAKOU ZA SPOLOČNE PREŽITÉ CHVÍLE .

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠETKÝM, KTORÍ NÁM FANDIA A STOJA PRI NÁS !

Ping Pongový turnaj

9. ledna 2018 v 11:03
Snehovej nádielky zatiaľ bolo veľmi málo a deti trávia čas viac-menej doma.

Preto sme im ponúkli trochu zmeny. Laura,združenie mladých usporiadala pod vedením Mgr.Eleny Holej počas voľných dní zimných prázdnin pre deti, chodiace ku nám do Centra voľného času ping-pongový turnaj.
Turnaj sa konal 29.12.2017. Začiatok turnaja bol o 15,00 hodine.
Zúčastnili sa ho chlapci i dievčatá.
Rozhodcom v jednotlivých zápasoch bol animátor Marek Hudec.

1. miesto si vybojoval Filip Ondráš.
2. miesto Peter Burian
a na 3. mieste sa umiestnila Nikola Škrovanová.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme !

foto viď galéria (es)

PRÍPRAVA SDRCA

9. ledna 2018 v 8:41

Aby sviatky Vianoc neboli len o komerčnosti a blikajúcich svetielkach, na tých miestach, kde sa nachádzajú deti z nášho SCVČ sme sa snažili im priniesť aj myšlienky skutočnej podstaty týchto udalostí.

Stretká aj niektoré krúžky so svojimi vedúcimi spolu so sestrami odpovedali na výzvu SCVČ spoločne myslieť na všetky rodiny v Dubnici a okolí a vyprosovať do rodín vzájomné odpustenie, pokoj a lásku.
Prerozdelili si rodiny v Dubnici a v okolí podľa jednotlivých sídlisk, za ktoré sa potom modlili.


Deti spolu s rodičmi mali možnosť v SCVČ Laura si prísť vyrobiť adventný veniec a súčasne zažiť peknú atmosféru spoločenstva. Na záver prišiel vence požehnať don M.Bielik,, miestny správca farnosti.


Nielen rodičia, animátori, ale aj deti mali možnosť sa zamyslieť nad svojou osobnou prípravou srdca na vianoce. Dopomohol im ku tomu interaktívny výklad sestier, scénky, film, aktivity,... V našich priestoroch tak strávili pekné dopoludnie žiaci 4. a 6. ročníkov CZŠ.


Niektoré deti spolu s rodičmi sa zapojili do deviatnika "Sv.rodina hľadá prístrešok" a tak sa aj náš dom naplnil vravou spoločenstva jednej mysle a prianí.

Mnohé deti zo SCVČ Laura sa zapojili do výroby vianočných ozdôb aj aktivít na vianočných trhoch.


Ako odmenu za námahy na akciách boli pozvaní do centra Laura tesne pred vianocami animátori, ktorí tu strávili pri výbornej kapustnici, výmenných darčekoch, spoločenských hrách a vzájomných rozhovoroch príjemné chvíle večera.


Spoločné oslavné chvíle si užili aj deti a mladí na stretkách




Viac o týchto akciách na : www.saldub.sk


foto viď galéria (es)

ČO NOVÉHO U ŠACHISTOV ?

8. ledna 2018 v 21:28
Ako pokračujú v jednotlivých zápasoch naši šachisti ?
V decembri sa zúčastnili na 3 súťažiach.

2.12.2017 sa zúčastnili malí šachisti z SCVČ Laura súťaže , ktorú organizoval Šachový kráľ Rajca - 12. ročník GPX.

V kategórii do 8 rokov chlapci vybojoval bronzovú medailu Maťko Zelenka ( na snímke prvý zľava).


V kategórii dievčat do 11 rokov 3 miesto si vybojovala Jankechová Janka ( na snímke prvá zľava).


9.12.2017 Krajský šachový zväz v Trenčíne a CVČ v Považskej Bystrici usporiadali šachový turnaj v kategórii dievčat do 8 rokov. 1. miesto na tomto turnaji si vybojovala a zlato si domov odniesla Danielka Čerepanová, ktorá súťažila za naše SCVČ Laura.


11.12.2017 sa regionálneho šachového turnaja v Dubnici na Podháji z SCVČ Laura zúčastnili súťažiaci : Smatana T., Smatana V., Holečková E., Burian M., Zelenka M., Pakoždy Š., Jankechová J., Molnár M., Poruban A., Burianová D.



Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nás takto krásne reprezentovali so skvelými výsledkami, za čo nie v malej miere ďakujú svojej šachovej trenérke p.Ľudmile Tomaníkovej.

foto viď galéria (es)