Únor 2018

Detská Laura párty

11. února 2018 v 21:20
Nakoľko naša organizácia nesie meno Laura, tak sme pri tejto príležitosti usporiadali pre deti akciu pod názvom" detská Laura párty". Tento rok bola na tému - farby.


Akcia sa uskutočnila v nedeľu 21. januára 2018 v popoludňajších hodinách. v poobedňajších hodinách. Deti v spoločenstve zažili pekné chvíle modlitby, tanca, hier a súťaží.


Na záver programu bola tombola pre nových/obnovených členov združenia Laura, ktorí si domov odniesli pekné ceny. Ďakujeme rodičom i animátorom za ochotu pomôcť, za prejavenú dôveru a vyprosujeme im na príhovor blahoslavenej Laury potrebné milosti pre radostný a pokojný život v ich rodinách.

foto : viď galéria (es)