Duben 2018

Radosť zo športu

9. dubna 2018 v 10:33

3.4.2018 na veľkonočný utorok sa uskutočnil 11. ročník celoslovenského volejbalového turnaja Volley session. Športovú súťaž organizovala Laura, združenie mladých v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Laura v Dubnici nad Váhom. Organizačne akciu zastrešovala Mgr.Elena Holá s tímom dobrovoľníkov. Do súťaže sa zapojilo 10 tímov zo 6.miest Slovenska- Nitra, Senica, D.Kubín, Námestovo, Bardejov, Dubnica nad Váhom.


Akcia sa začala eucharistickým slávením, po ktorom sa súťažiaci dozvedeli základné inštrukcie o rozdelení tímov. Súťažilo sa v dvoch telocvičniach 2. a 3. základnej školy, ktorým úprimne ďakujeme za zapožičanie priestorov. Do súžaťe sa zapojili aj animátori z nášho Centra spolu s p.riaditeľkou.


Prvé miesto získal tím Spielmachři z Dubnice.
Popri zdravej súťaživosti panovala aj dobrá atmosféra, ktorá dopomohla ku vytváraniu nových priateľstiev.
Veľká vďaka za každú prejavenú pomoc.
foto viď galéria (es)

Hľadanie odpovedí...

9. dubna 2018 v 10:18

Myslíme si, aby bol človek šťastný na Veľkú noc, že mu stačí vyzdobiť si byt, nakúpiť jedlo a niekde si vyjsť ? Na chvíľu možno áno, ale časom v hĺbke svojho srdca cíti nezodpovedané otázky o svojom živote.Pocíti akúsi nespokojnosť, hľadanie, prázdnotu.


Preto sme pre členov nášho Centra sa snažili zabezpečiť aj " stravu " pre srdce. Od tých najmenších, cez deti na stretkách a krážkoch, cez animátorov až do dospelých.Vytvorili sme pre nich v Centre i spolu s bratmi saleziánmi ponuky besied, výkladu, duchovných obnov, zážitkových aktivít, cez ktoré sa mohli aj duchovne pripraviť na toto významné liturgické obdobie.


Mohli prežiť samotu, cez symboly hľadať cestu ku osobnej slobode, mohli sa oboznámiť so židovskými zvykmi, započúvať sa do ich piesní i ochutnať ich pokrmy. Vo sviatosti zmierenia, v osobnej adorácii, obradoch sa mohli v hĺbke svojho srdca stretnúť s Kristom - víťazom nad smrťou a hriechom.


Nejde tu o prípravu na 2-3 dni, ani o veľkonočnú oktávu alebo liturgické veľkonočné obdobie. Ide tu o formovanie srdca do celého svojho života.
Pekné sviatočné dni :)

foto viď galéria (es)


Ocenenie pedagógov

2. dubna 2018 v 21:08

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Dubnica nad Váhom organizuje ďakovné podujatie pre pedagógov. za dosahovanie mimoriadnych výsledkov pri práci s deťmi primátor mesta Ing.Jozef Gašparík odovzdal ocenenia pedagógom v obradnej sieni mestského úradu.
Za SCVČ Laura bola ocenená p.Ľudmila Tomaníková, ktorá pracuje v našom Centre už 9 rokov. Je šachovou trenérkou.
Jej rukami prešlo a prechádza veľa detí, ktoré na súťažiach dosahujú veľmi pekné výsledky. Mnohé deti sa umiestňujú v prvej desiatke a niektoré odchádzajú zo súťaží s medailami.
Za pekné výsledky vďačia nielen tomu, že deti prechádzajú jej rukami, ale i jej srdcom. Venuje deťom svoj čas, zápaľ, ale učí ich i trpezlivosti, sústredeniu, zodpovednosti a odovzdáva im aj férovosť v súťažení.
Ďakujeme za reprezentáciu CVČ ale i nášho mesta.
( es)