Srpen 2018

Leto plné zážitkov

31. srpna 2018 v 9:10
Letné horúčavy pomaly ubúdajú na svojej intenzite a pomaly ale isto sa schyľuje ku začiatku šk. roka.
Deti mali možnosť využiť počas prázdnin rôzne akcie. Jednou z nich bol týždňový prímestský tábor, ktorý sa konal v našich priestoroch pod názvom "V neznámych vodách".


Z lodného zápisníka kapitána sme sa dozvedeli o rôznych dobrodružstvách, ktoré deti zažili pri hľadaní pokladu.
Animátori pripravili deťou program pobytového tábora pod názvom "Hollywood".


Trénerka šachového krúžku pani Ľ.Tomaníková pripravila pre členov krúžku 2 týždňové turnusy s pestrým programom. Prvý turnus 30.7.-3.8.2018 na začiatku prázdnin a druhý od 27.-31.8.2018 na konci prázdnin. Deti tak mohli pokračovať v rozvíjaní pamäte i bystrosti a pripravovali sa na začiatok šachovej sezóny. Medzi jednotlivými turnusmi sa 8.8. zúčastnili turnaja s dospelými v Opatovciach a získali všetky 3 miesta. Odniesli si domov pekné ceny
Animátori sa zúčastnili tábora v Jasení pre deti zo sociálne slabých rodín, ktorý už 21 rokov organizuje Patrik Herman spolu s občianským združením Štvorlístok deťom.
Animátorka Mária Kuľhová cez misijnú organizáciu Vides mesiac pôsobila v Azerbajdžane, kde vypomáhala s ekonomikou programu adopcie na diaľku, pomáhala s bežnými vecami, ktorými táto komunita denne žije a ktoré potrebuje, vypomáhala s deťmi na nedeľnej škole a tiež pomáhala pri príprave a realizácii táborov pre deti.
Zo slov Márie :" No niekedy je misia iba o asistencii, prítomnosti a o príklade, ktorý dávame druhým. To je na tom fascinujúce a to je výzvou pre všetkých, že vlastne nezáleží na tom, kde sme a že nerobíme nič veľké, misiou môže byť akékoľvek dobro, ktoré robíme pre iných. Takže či už v Azerbajdžane alebo v Dubnici, misia je o slúžení druhým a k tomu pozývam aj vás."
Aby mali sami animátori silu, tiež musia čerpať. Preto sa rozhodli vstúpiť do ticha prírody, nechať sa premeniť Božou milosťou, slovom a spoznávať Božie plány v ich životoch.
Leto je nielen o oddychu a načerpaní nových síl a zážitkov, ale i o dávaní sa pre druhých, ako nám to ukazujú naši animátori. Veľká vďaka!

viď: fotogaléria (es)