Listopad 2018

Misie začínajú v srdci človeka

22. listopadu 2018 v 9:24
Každý skutok-dobrý či zlý, má počiatok v srdci človeka. Tam majú zrod i misie. Je to túžba a jej realizácia pomoci druhým po stránke materiálnej i duchovnej. Všetci sme ku tomu pozvaní.
V priestoroch SCVČ sme usporiadali výstavu s misijnou tematikou, ktorú v priebehu mesiaca si mali možnosť prezrieť deti zo stretiek, krúžkov, dospelí, dubnické deti, pripravujúce sa na 1.SP, i žiaci CZŠ v rámci vyučovacieho procesu.


Jednotlivým skupinám sa venovala sr.Elen, zodp.na Slovensku za VIDES, ogranizáciu misijných dobrovoľníkov. Priblížila im život ľudí i misionárov v mnohých krajinách sveta. Rozprávanie obohacovala zážitkami z vlastnej skúsenosti a dopĺňala rôznymi aktivitami.V tejto organizácii pôsobia aj naše animátorky, ktoré svoj čas i dary dávajú počas letných mesiacov pre dobro detí. Tento rok pôsobili v 15 destináciách Európy.

Každý môžeme a máme byť misionárom vo svojej rodine, vo svojom okolí, všade, kde sme poslaní, aby sa vo svete šírilo Božie kráľovstvo.
foto-viď galéria (es)

Šachový turnaj GPX

6. listopadu 2018 v 9:08
Šachová sezóna v našom Centre voľného času Laura plynule pokračuje po 2 šachových letných sústredeniach aj v novom šk. roku týždňovými stretnutiami.
V sobotu 27.10.2018 odštartoval v Žiline nový ročník populárnej série turnajov GPX . V prvom turnaji si zahralo 83 hráčov.

Konečné poradie prvej desiatky v turnaji GPX po 7.kole z celkových 83 hráčov :
1.Volánek Maroš (1165 ŠK Považské Podhradie) 6,5b 2.Vaštík Lukáš (1325 ŠK Považské Podhradie) 6b 3.Vaštík Tomáš (ŠK Považské Podhradie) 6b 4.Koška Jiří (1292 ŠK Bls Bardejov) 6b 5.Strapec Lukáš (1248 ŠK Junior CVČ B.Bystrica) 5,5b 6.Orgoň Patrik (ZŠ Trenčín) 5,5b 7.Čarnecký Viliam (1282 CVČ Žilina) 5b 8.Maroši Michal (1069 CVČ Junior Bojnice) 5b 9.Zelenka Matej (SCVČ Laura Dubnica nad Váhom) 5b 10.Gollner Martin (1025 LŠŠ) 5b ....So svojou trénerkou p.Ľudmilou Tomaníkovou sa zapojil do súťaže aj člen šachového krúžku Matej Zelenka. Vo svojej kategórii do 8 rokov si vybojoval 1. miesto a celkovom poradí z 83 súťažiacich v získaných bodoch sa umiestnil na krásnom 9. mieste.
-----------------------------------------------------------------------------

03.11.2018 sa v Považskom Podhradí konal 5. ročník šachového turnaja o meč rytiera Podmanického
Turnaja sa zúčastnilo 27 detí.
Nás reprezentoval Šimon Chudo, ktorý medzi chlapcami sa umiestnil na krásnom 3. mieste.


Obidvom zo srdca gratuľujeme!

viac foto : viď galéria (es)